HOE KWAMEN DIEREN UIT DE ARK, NA DE ZONDVLOED, NAAR GEÏSOLEERDE PLAATSEN, ZOALS AUSTRALIË?


Genesis 7
En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden.


De zondvloed wordt in de Bijbel (Genesis 6 - Genesis 8) beschreven. Overigens komt de zondvloed niet slechts in de Bijbel voor. In verschillende culturen zijn soortgelijke verhalen bekend, wat er toch op duidt dat er daadwerkelijk een grote vloed, de zondvloed, geweest is!

De zondvloed beschrijft geen lokale vloed, of een grote overstroming. De Bijbel is duidelijk: "En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden" (Genesis 7:19). Critici stellen al snel de vraag: "Waar kwam al dat water vandaan?" (Overigens, diezelfde critici vinden het zeer logisch dat miljarden jaren geleden niks is geexplodeerd (Big Bang theorie), waaruit in miljoenen jaren sterren en planeten ontstonden. Een van die planeten was de aarde, waar het miljoenen jaren regende, om vervolgens spontaan leven voort te brengen, dat evolueerde tot de mens, en hebben geen antwoord op veel gestelde vragen (eerste wet van de thermodynamica en wet van behoud van moment zijn in tegenstrijd met de gangbare theorieën, om slechts twee voorbeelden te geven!). Daarom proberen wij het juiste voorbeeld te geven door kritische vragen wel te beantwoorden!

Terug naar de vraag: Zondvloed. Hoe kwamen dieren uit de ark naar gelsoleerde plaatsen, zoals Australië?

We kunnen natuurlijk niet teruggaan in de tijd om na te gaan wat er exact gebeurde en reconstructies van de wereld na de zondvloed zal onvermijdelijk grote hiaten vertonen. En, hierdoor vertoont het patroon van de migratie van dieren na de zondvloed ook hiaten, met als gevolg nieuwe vragen t.a.v. het Bijbelse scheppingsmodel, die we stuk voor stuk zullen beantwoorden.

Er zijn diverse verklaringen voor de migratie van dieren, we geven er een twee:

Sleutels uit de moderne tijd

Toen de Krakatau uitbarstte in 1883, bleef het eiland een aantal jaren zonder dierlijke populatie, maar uiteindelijk werden er diverse soorten dieren aangetroffen, en niet alleen insecten en vogels, maar ook reptielen en enkele zoogdieren! Hoe kwamen die dieren op het eiland terecht?

Landbruggen

Zelfs evolutionisten erkennen dat mens en dier vroeger zonder problemen de Beringstraat over konden komen (tussen Azie en Amerika). Het bestaan van landbruggen is en was een feit. Na de zondvloed, toen het water langzaam zakte, konden gemakkelijk landbruggen onstaan, ook tussen Azië en Australië!

Er is een wijdverspreide, maar onjuiste opvatting, dat buideldieren slechts in Australie worden gevonden, waardoor het idee wordt ondersteund, dat ze zich daar hebben geevolueerd. Levende buideldieren worden ook gevonden in Noord- en Zuidamerika en fossiele buideldieren zijn op elk continent gevonden. Eierleggende zoogdieren werden vroeger ook beschouwd als zijnde uniek voor Australië, maar de ontdekking in 1991 van een tand van een fossiel vogelbekdier in Zuidamerika deed de wetenschap versteld staan. Daarvoor, aangezien evolutionisten aannemen, dat alle organismen zich uit een gezamenlijke voorouder ontwikkelden, moet migratie tussen Australië en andere werelddelen door alle wetenschappers, hetzij evolutionisten of creationisten, worden beschouwd als een reeele mogelijkheid!

Linktip: Hoe kwamen dieren uit de ark naar gelsoleerde plaatsen, zoals Australië?

De Ark van Noach en de zondvloed worden in de Bijbel beschreven.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook