ALLEEN GELOVEN!


Johannes 3
En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Weet jij waarom Jezus voor het kruis koos? Hij ging naar het kruis zodat iedereen die in Hem gelooft het geschenk van het eeuwige leven kan ontvangen. Dit geschenk is voor iedereen die gelooft! Geloven in Jezus is het enige dat jij moet doen om het eeuwige leven te ontvangen, dat voor jou gekocht is met het bloed van Jezus Christus. Geloof in Jezus. Geloof in wat Hij voor jou heeft gedaan aan het kruis. Geloof dat al jouw zonden aan Hem zijn toegerekend en dat al Zijn gerechtigheid aan jou is toegerekend (2 Korinthe 5):

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Geloof in deze Goddelijke uitwisseling! Geloof in Zijn liefde. Geloof dat al jouw zonden zijn gestraft, en dus vergeven, aan het kruis en dat je door Jezus de gaven van gerechtigheid en eeuwig leven hebt ontvangen. Kijk nog eens naar Johannes 3. Wie komt in aanmerking voor redding? De Bijbel zegt niet: "Wie Hem perfect gehoorzaamt en al zijn geboden onderhoudt." Er staat niet: "Wie nooit meer faalt." Er staat heel eenvoudig: "Wie in Hem gelooft." Wie in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. De enige actie van jouw kant is geloven! Misschien vraag jij je nu af hoe het simpele geloof in Jezus jou rechtvaardig kan maken? Er moet toch meer zijn dat ik moet doen om Gods liefde voor mij te verdienen?

Onderschat de kracht van juist geloven niet. Als je juist gelooft, dus als je gelooft dat je rechtvaardig bent gemaakt door Jezus, zal je uiteindelijk de vruchten van gerechtigheid voortbrengen. Paulus verwijst naar "de vruchten van gerechtigheid" in Filippenzen 1, en hij toont aan dat ze "door Jezus Christus" zijn:

vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.

Wanneer jij je ogen richt op Jezus en alleen op Jezus als de bron van je rechtvaardigheid en vergeving, zal je uiteindelijk de vruchten voortbrengen van rechtvaardigheid, heiligheid en een moreel goed karakter. Inderdaad, de Bijbel vertelt ons dat wanneer we niet inzien of vergeten zijn dat we gereinigd zijn van onze oude zonden, het ons uiteindelijk ontbreekt aan zelfbeheersing, godsvrucht en broederlijke liefde (2 Petr. 1:5):

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is.

Zie je dat als jij juist gelooft, uiteindelijk ook goed zult leven? Dus maak Jezus, Zijn vergeving en Zijn liefde tot het middelpunt van elk deel van je leven!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook