IS GOD ER ALTIJD GEWEEST? WAAR KOMT HIJ VANDAAN?


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


De Bijbel leert ons dat God het begin en het einde is:

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste
(uit Openbaring 22)

Maar wat is het begin? En wat is het einde? De Bijbel spreekt over een eeuwig leven. Logisch lijkende vragen zijn "Waar komt God vandaan?" en "Is HIJ er altijd geweest?" Velen kunnen dit moeilijk begrijpen, en het is misschien ook niet zo eenvoudig uit te leggen. Echter, we zullen het proberen!

Vaak is simpel denken een oplossing. De tijd wordt wel eens de vierde dimensie genoemd. Wat zijn dimensies eigenlijk?

Laten we eerst eens de drie dimensies beschouwen waarin wij leven: Een lijn, een vlak en de ruimte.Laten we ons eens verplaatsen in een denkbeeldig wezen dat slechts in de eerste dimensie leeft, ofwel de linker afbeelding. Het wezen is beperkt in het bewegen naar links en rechts. Andere dimensies zijn voor het wezen onbekend. Misschien merkt hij die wel op, maar erin verplaatsen is niet mogelijk. Wanneer we de tweede dimensie (middelste afbeelding) aan het wezen zouden openbaren, gaat er letterlijk een wereld voor hem open! Hetzelfde geldt voor een wezen dat zich in twee dimensies verplaatst, en plotseling de derde dimensie (rechter afbeelding) ziet.

Wij kunnen ons in drie dimensies verplaatsen. We kunnen de tijd als de vierde dimensie beschouwen. Wij kunnen ons niet bewegen in de tijd. De tijd tikt verder, wat we ook doen. Maar, wanneer wij ons wel in de vierde dimensie (de tijd?) en mogelijk meerdere dimensies zouden kunnen verplaatsen, zullen we dingen zien en meemaken die we nu niet kunnen begrijpen. God is Heer en Meester van en over de tijd! De Bijbel licht een tipje van de sluier op:

Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwaak
(uit Psalmen 90)

Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag
(uit 2 Petrus 3)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe
(uit Johannes 3)


God kan Zich wel in de tijd bewegen! HIJ is de Schepper van de tijd! Strikt gezien zijn de vragen "Waar komt HIJ vandaan?" en "Is HIJ er altijd geweest?" onjuiste vragen! De vragen zijn gesteld vanuit menselijk gezichtspunt. De vragen maken gebruik van tijd en tijd is door God geschapen! Bovendien suggereren de vragen dat God er niet altijd was. De vragen Waar komt HIJ vandaan? en Is HIJ er altijd geweest? vallen in de categorie:

• Hoe ruikt rood?
• Wat is het beginpunt van een cirkel?
• Wat is het grootste getal?
• Welke kleur heeft angst?
• Hoe groot is oneindig?

God bestaat! God is niet geschapen!

Deze stelling is voor velen lastig aan te nemen. We zullen een antwoord proberen te geven in menselijke termen. Hoewel God de Schepper van ruimte en tijd is, zullen we vanuit ons menselijk gezichtspunt er gemakshalve van uitgaan dat de tijd er altijd was. En, uit niets kan niets ontstaan. Dus als er ooit een tijd was waarin er helemaal niets bestond, dan zou er ook nooit iets kunnen zijn begonnen te bestaan. Maar wij zijn er! Wij bestaan! Dat is een feit (hoewel er excentriekelingen zijn die anders beweren)! Ofwel, omdat er nooit absoluut niets zou kunnen hebben bestaan, moet er dus Iets zijn dat altijd al bestaan heeft. En dat is God.

Supercomputer

Stel er bestaat een supercomputer die alle vragen die bestaan juist en naar waarheid beantwoordt. Op de vraag "Hoeveel is 5 x 5?" zal de computer netjes "25" antwoorden, en op de vraag "Wat is de hoofdstad van Frankrijk?" komt uiteraard het antwoord "Parijs". Maar ook lastigere vragen beantwoordt de computer zonder enig probleem.

Wanneer we nu één van bovenstaande vijf vragen invoeren geeft de computer het antwoord "onjuiste vraag". En zo zal het antwoord op één van de vragen "Waar komt God vandaan?" of "Is God er altijd geweest?" ook luiden: "onjuiste vraag".

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook