ANGST OVERWINNEN


2 Kronieken 20
Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken


Ben je wel eens in een situatie geweest die hopeloos leek, waarin je geen uitweg zag? Heb je wel eens het gevoel gehad dat je hele leven uit de hand liep?

Dat is precies wat koning Josafat en Juda overkwam toen ze op alle fronten werden belegerd door drie machtige legers die snel oprukten naar Jeruzalem (2 Kronieken 20). Met hun vijanden, die er genadeloos op uit waren hen en alle inwoners van Jeruzalem te vernietigen, stonden Josafat en Juda voor een uitzichtloze en hopeloze situatie. Het zag ernaar uit dat ze op weg waren naar een tragisch einde....

Toen Josafat te horen kreeg dat een groot leger op hem af kwam, werd hij zeer bevreesd! Angst was zijn eerste reactie! Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit moet velen hoop geven! De Bijbel geeft ons een authentiek en eerlijk beeld van wie Josafat was: hij was geen dappere koning, altijd vol geloof. Josafat was een gewone jongen en deed wat velen zouden hebben gedaan: hij werd bang en raakte in paniek.

Maar wat Josafat onderscheidde van veel gelovigen, was dat, zelfs toen hij bang was, hij zich direct tot God wendde! En, daar moeten wij van leren, als we bang zijn. In plaats van dieper in de afgrond van zelfvernietiging te zinken, moeten we weten dat als we in een schijnbare uitzichtloze situatie belanden, dat we allereerst ons tot God (Jezus) moeten richten. Helaas doen velen het tegenovergestelde: mensen keren God de rug toe, zijn of worden verbitterd, boos, gefrustreerd of teleurgesteld. Het is precies de tegenovergestelde reactie die we zouden moeten leren van de ervaring van Josafat.

Josafat laat ons zien dat mensen angst(aanvallen) kunnen hebben. Maar ook dan veroordeelt God jou niet! Als jij een negatief medisch rapport ontvangt of slecht nieuws over je familie of bedrijf, richt je dan op de Waarheid! Zoek Jezus! Hij is jouw antwoord! Zijn volmaakte liefde zal alle angst en ellende verdrijven. Want, de Bijbel leert ons in 1 Johannes 4:

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.

Besef dat God niet de veroorzaker is van jouw problemen. Problemen, ziekte en ellende komen van satan, niet van God! God staat garant voor zegeningen, overwinningen, gezondheid en succes! Jezus heeft alle ellende voor jou gedragen. Jezus ontving de straf! Wij ontvangen zegeningen, voorspoed en gezondheid, zoals we in Johannes 10 lezen:

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Ellende, armoede en ziekte horen niet bij de overvloed die Jezus ons geeft! Jezus wil niet dat jij je zorgen maakt, in welke situatie dan ook; over wat je zal eten of drinken, of over je gezondheid, je kleding of wat dan ook. Hij zegt dat je je geen zorgen moet maken over je dagelijkse voorzieningen, omdat God, die onze Hemelse Vader is, weet dat je al deze dingen nodig hebt en Hij wil deze dingen ons gewoon geven, zoals we in Mattheüs 6 kunnen lezen:

Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Heb jij Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid al gevonden?

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook