AVONDMAAL


Jesaja 53
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.


Misschien vraag jij je wel af wat het avondmaal met gezondheid te maken heeft? In sommige kerken worden mensen niet toegelaten aan het avondmaal. Sommigen denken zelfs dat het avondmaal niet voor hen bestemd is. Sommige kerken misbruiken het avondmaal zelfs als tuchtmiddel. Wat vieren we eigenlijk, en waarom? Jezus Zelf heeft het avondmaal ingesteld, ter nagedachtenis. We lezen het bijvoorbeeld in Lukas 22:

En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

En, we mogen het avondmaal vieren zo vaak we willen. Het kan ook in een huisgemeente, Jezus verbiedt dit nergens (Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis). Wat herdenken we eigenlijk?

1.   In 1 Korinthe 11 herinnert Paulus ons aan Jezus' instelling van het avondmaal: Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.

Met het avondmaal herdenken we dus dat Jezus Christus aan het Kruis stierf en Zijn bloed voor ons vergoot. God wil dat we nooit vergeten dat Jezus Zich voor ons, zondaren, offerde! Veel Christenen ondergaan problemen, omdat hun gedachten niet gericht zijn op de dood en opstanding van Jezus: ze blijven dus hangen in "het zondaar zijn"! Sommigen (velen?) twijfelen er zelfs aan of God wel van hen houdt. Echter, het kruis is de demonstratie van Gods onvoorwaardelijke Liefde voor ons. We herdenken dus het feit dat Jezus stierf voor onze zonden. Zijn bloed is voor onze zonden vergoten. De wijn staat symbool voor het bloed: de vergeving van onze zonden.

2.   Waar staat het brood dan voor? Het avondmaal is niet slechts een geloofsdaad (herdenking) voor onze vergeving, maar ook voor onze genezing! Iedere keer als we het brood eten en de wijn drinken, gedenken wij de dood van Jezus en wat Hij bewerkstelligde met Zijn lichaam en bloed, en spreken wij ons geloof daarin uit (Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis). Het brood herinnert ons eraan dat de striemen in het lichaam van Jezus ons genezing brengen, zoals we in Jesaja 53 lezen (door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen). Het avondmaal is dus bedoeld om ons geloof in de dood van Jezus uit te spreken, Hem voor je te zien en te ontvangen wat Hij je wil geven. Hij heeft met Zijn lichaam en Zijn bloed een verbond met ons gesloten van genezing, vergeving, bevrijding en verzoening. Het brood staat dus voor Zijn lichaam dat voor ons gepijnigd en gemarteld is, het lichaam dat onze ziektes en kwalen gedragen heeft!

Hoe vieren we het avondmaal?

Paulus wees de gemeente in Korinte terecht. Er werd van het avondmaal een vreetfestijn gemaakt, waar de armen van buitengesloten werden. In 1 Korinthe 11 beschrijft Paulus de misstanden: dat is dus niet de manier waarop avondmaal gevierd moet worden! (Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere.). Door mensen uit te sluiten en eraan voorbij te gaan wat Jezus met Zijn lichaam en Zijn bloed bewerkstelligd heeft, doen we het avondmaal tekort. Immers:

Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.

God zal ons niet veroordelen, maar blijkbaar kunnen mensen zichzelf wel veroordelen! We doen onszelf ernstig tekort en we missen de genezende uitwerking van het avondmaal als wij ons niet op het lichaam van Jezus concentreren. In hetzelfde Bijbelhoofdstuk lezen we immers:

Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.

Samengevat

Het brood vertelt ons dat de striemen in het lichaam van Jezus ons genezing brengen, zoals we in Jesaja 53 lezen:

door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen en de wijn vertelt ons dat wij dankzij het bloed van Jezus niet meer veroordeeld worden, zoals we in Efeziërs 1 lezen:

door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen

Het avondmaal is dus bedoeld om ons geloof in de dood van Jezus uit te spreken, Hem voor ons te zien en te ontvangen wat Hij ons wil geven. Hij heeft met Zijn lichaam en Zijn bloed een verbond met ons gesloten van genezing, vergeving, bevrijding en verzoening! Het avondmaal is dus óók (dus niet alleen maar) een sleutel tot genezing. Richt je bij het avondmaal dus op Jezus, op het kruis. Richt je op Zijn offer voor jou: de vergeving van je zonden (Zijn bloed), waardoor je het eeuwige leven ontvangen hebt, en de genezing van je ziektes en kwalen (Zijn lichaam). Zoals je vergeving kunt verwachten, kan je ook genezing verwachten!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook