DE BELOFTE DIE ALLES MOGELIJK MAAKT


Hebreeën 8
Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.


Heb je Jezus als Verlosser aangenomen? Dan leef je niet meer onder het oude verbond! Je leeft onder het nieuwe verbond. En in dit nieuwe verbond zegt God dat Hij drie dingen voor ons zal doen:

God (bege)leidt ons. In Hebreeën 8 lezen we:

Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven.

Deze wetten zijn de wetten van geloof, liefde en vrijheid om je te begeleiden in alles wat je doet. Het is een spontane, dynamische, actieve en intieme manier om geleid te worden door God.

God doet wonderen voor ons. In Hebreeën 8 lezen we tevens:

Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

De uitdrukking "Ik zal hun God zijn" staat voor een wonderwerkende God. Dus als je ziek bent en God zegt: "Ik zal je God zijn", maak je dan klaar voor genezing! Als je arm bent en God zegt: "Ik zal je God zijn", bereid je dan voor op Zijn voorziening!

God zorgt ervoor dat we Hem moeiteloos kennen. In Hebreeën 8 lezen we:

Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.

Het Griekse woord voor "kennen" in dit vers is "eido". Het betekent "intuïtief weten zonder inspanning". Dit betekent dat je God gemakkelijk zult kennen.

Wil je al deze zegeningen in je leven van vandaag ervaren?

Hopelijk antwoord je "Natuurlijk, ik wil door God worden geleid. Ik wil dat Hij in mijn leven wonderen verricht. Ik wil Hem innig kennen zonder mij in te spannen of te moeten werken.", Als je dat antwoordt, dan moet je de belofte die het allemaal mogelijk maakt kennen, geloven en begrijpen, de belofte uit Hebreeën 8:

Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

In het Grieks zijn de woorden "niet meer" sterk dubbel-negatief. Dus God zegt hier: "Ik zal nooit meer aan jouw zonden denken!" Hoe meer je dit in je hart gelooft, hoe meer je die zegeningen in je leven vervuld zult zien! Als jij je realiseert hoeveel God ons heeft vergeven en onze zonden niet meer herinnert, dan ken je Hem intuïtief, je kent Zijn wegen en je kent Zijn Wil, zonder moeite. Geloof dus in de belofte waarop al deze zegeningen gebaseerd zijn, en bereid je voor op wonderen en verwachtingen die in de komende dagen vervuld zullen worden!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook