BEN JIJ EEN CHRISTEN?


Efeziërs 2
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.


"Ben jij een Christen?" Een herkenbare vraag? Een vraag die je wel eens gesteld is? En wat antwoord je dan? Of, welke antwoorden volgen soms? Een veel gehoord antwoord luidt:

"Ik ga naar de kerk. Ik geef geld aan de armen. Ik volg Bijbelstudies, en ik evangeliseer". Maar, feitelijk is dit het slechtste antwoord dat een mens kan geven! In Matthëus 7 lezen we een vergelijkbaar antwoord op deze vraag:

Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

Jezus' antwoord is duidelijk en hard:

En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Is het verkeerd om te profeteren? Is het verkeerd om duivelen uit te werpen? Is het verkeerd een kerk te bezoeken of aan Bijbelstudie te doen? Is het verkeerd om geld te geven aan armen? Het antwoord op al deze vragen luidt natuurlijk "nee!". Sterker nog, het zijn vruchten van geloof en gaven van de Geest, die duidelijk zichtbaar horen te zijn in Christenen.

Wat is wel het juiste antwoord op de vraag "Ben jij een Christen?"?

Ja, ik ben Christen, omdat ik Jezus heb aangenomen als persoonlijke Verlosser! Het gaat niet om wat ik gedaan heb, het gaat om wat HIJ gedaan heeft. Jezus heeft geleden en is gestorven voor mij. Jezus heeft de dood overwonnen. HIJ heeft de duivel verslagen, voor eens en altijd! Alles wat ik doe, maakt mij geen Christen. Slechts HEM aannemen als persoonlijke Verlosser maakt mij een Christen!

Ben jij een Christen?

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook