JEZUS IS JOUW BESCHERMING EN BEVRIJDING


Exodus 13
De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.

Toen Gods volk door de woestijn trok, leidde God Zijn volk overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. De mensen liepen overdag in de hete woestijn in de schaduw en werden koel gehouden. Ook nu zijn wij onder Zijn bedekking. God zal niet toelaten dat je wordt neergeslagen, zoals we in Psalmen 121 en Jesaja 54 lezen:

Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israel zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.


's Nachts, toen de woestijn donker en koud werd, ging God vóór Zijn volk uit in een vuurkolom. In 1 Thessalonicenzen 5 lezen we:

U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

En in Psalmen 91:

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

God heeft ons verlost! Net zoals de kinderen van Israel, moeten ook wij gericht zijn op de "wolkkolom" en de "vuurkolom". Wanneer je Zijn richting nodig hebt in welke situatie dan ook, denk dan aan de woorden van Jezus uit Johannes 6:

Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.

Jezus heeft woorden van eeuwig leven! Jezus heeft onze zwakheden en ziekten gedragen (Mattheüs 8):

Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

Een typebeeld van Jezus!

Toen de kinderen van Israël gebeten werden door slangen in de woestijn, vertelde God Mozes een koperen slang te maken en deze op een staak te zetten. Wanneer iemand gebeten werd, maar naar de koperen slang keek, bleef hij of zij in leven (Numeri 21):

En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.

Het is natuurlijk een typebeeld van Jezus, die voor ons geoordeeld is aan het kruis (Johannes 3):

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden

Ofwel: Diegenen die naar Jezus kijken zullen blijven leven! Kijk dus naar Jezus. Hij is jouw bedekking, bescherming en bevrijding!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook