BEVRIJDING VAN ALLE SOORTEN VAN VERSLAVINGEN


Johannes 8
Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het lichts des levens hebben.

Dit artikel is bedoeld voor mensen die verslaafd zijn (op wat voor manier dan ook) en daar op eigen kracht niet van weten los te komen. Vaak is van alles geprobeerd, maar daar is iets dat de controle heeft. Iets dwingt jou en het lijkt wel of jij zelf daar niks meer over te zeggen hebt. Je wilt dat het stopt, maar het lukt niet. Je moet helaas erkennen dat je een slaaf geworden bent van iets dat jou sloopt. Maar er is hoop voor jou! Deze hoop ligt in de Genade, Liefde en Bevrijdende Kracht van Christus! Ben jij oprecht op zoek naar bevrijding van jouw verslaving via Jezus Christus? Lees dan rustig verder.

VERTROUWEN
Allereerst is het nodig dat je er op vertrouwt dat Jezus jou WIL bevrijden! Het maakt niet uit hoe heftig jouw verslaving is en hoe lang je er al mee rond loopt. De Bijbel staat vol met verhalen over bevrijding van duistere, demonische machten en ook tegenwoordig zijn er heel veel getuigenissen. Het enige dat Jezus nodig heeft van de mensen is hun vertrouwen op Hem en Zijn Woord. In Handelingen 10 lezen we:

Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren.

WETEN WIE JIJ BENT IN CHRISTUS
Vele verslaafden lopen rond met schaamte en schuldgevoelens. Ze denken vaak dat God niet meer van hen houdt of zelfs boos is. Dit kan een oorzaak zijn waarom bevrijding niet plaats vindt. Maar kijk naar jezelf zoals God naar jou kijkt. Wanneer jij oprecht Jezus Christus als God en Verlosser hebt aangenomen, BEN jij een nieuwe schepping en Zijn kind! Jij BENT gerechtvaardigd door het volbrachte werk van Jezus, ondanks het feit dat dat we allemaal nog wel eens zondigen, of ondanks het feit dat jij verslaafd bent. Maar God houdt eindeloos veel van jou en wil dat het goed met jou gaat. Hij wil dat we met Hem leren samen werken om alles wat uit het kwaad is te verdrijven. In Efeziërs 2 lezen we:

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.

LEER SPREKEN TEGEN JOUW VERSLAVING
Wanneer wij dus Jezus Christus hebben aanvaard als God en Verlosser, komt Zijn Heilige Geest in ons wonen (dat besef hebben vele Christenen niet eens zo goed). Velen blijven op eigen kracht vechten tegen hun verslaving. En dan is de duivel vaak sterker. Maar wanneer wij vanuit Jezus en Zijn Naam de geestelijke strijd aangaan gaat Zijn Licht in ons schijnen. De duisternis (jouw verslaving) kan dit Licht niet verdragen en zal zo verdreven worden. In Johannes 8 lezen we:

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het lichts des levens hebben.

Het is dus belangrijk dat jij hetgene waar je aan verslaafd bent gaat confronteren met Jezus. We geven een voorbeeld hoe je dat praktisch kan gaan doen (voor velen misschien een beetje raar als je dit niet gewend bent):

We nemen alcohol even als voorbeeld. Op het moment dat het dwingende 'gezeur' weer begint om alcohol te moeten drinken ga je hardop spreken (tegen de alcoholverslaving) en ben jij je er direct van bewust dat je een geliefd kind van God bent. Jij kan bijvoorbeeld deze woorden tegen de alcoholverslaving gebruiken:

"Weet je eigenlijk wel wie ik ben? Ik ben gerechtvaardigd in Jezus Christus en Hij leeft in mij! Zijn Kracht is sterker dan welke duistere macht dan ook. Ik heb de alcohol niet meer nodig in de Naam van Jezus! Ik luister niet meer naar jou, ik luister naar mijn liefdevolle God. Ga weg uit mijn leven, ik zal vanaf nu jouw slaaf niet meer zijn, in de Naam van Jezus!"

Blijf hierin geloven en volharden totdat de duisternis verdreven is door het Licht, de Liefde en de Genade van Jezus!

LEES BIJBELTEKSTEN OP HET MOMENT VAN HET DWINGENDE 'GEZEUR'
De uitvoering van de verslavende daad of het verslavende middel tot je nemen begint altijd weer met die ene gedachte, dat dwingende 'gezeur'. Vervang deze kwade gedachtes door in de Bijbel te gaan lezen of leer een paar teksten uit je hoofd. Een aantal prachtige Bijbelteksten zijn:

Psalm 28
De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.

Psalm 30
Here, mijn God, tot U riep ik om hulp, en Gij hebt mij genezen.

Psalm 147
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden

1 Petrus 2
.....en door Zijn striemen zijt gij genezen.

Mattheüs 8
Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

Blijf hierin geloven en volharden! De duisternis zal verdreven worden door het Licht, de Liefde en de Genade van Jezus!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook