HET "CHRISTUSBEWUSTZIJN"


2 Timotheüs 4
Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.


WANNEER ER GESPROKEN WORDT OVER HET "CHRISTUSBEWUSTZIJN", DENK DAN NIET DAT JE TE MAKEN HEBT MET CHRISTENEN ........ INTEGENDEEL!

Met de misleidende term "Christusbewustzijn" wordt NIET het volgende bedoeld:

Je er bewust van zijn dat Jezus Christus onze God en Verlosser is, naar de gezonde leer van de Bijbel.

Met de misleidende term "Christusbewustzijn" wordt WEL het volgende mee bedoeld:

Een status van verlichting die de mens Jezus (dus niet God) in zijn hoogste vorm behaald heeft. Het zou, volgens deze occulte valse leer, een bewustzijn van liefde en eenheid zijn dat zich langzamerhand aan het ontvouwen is in ieder van ons. Leven vanuit het "Christusbewustzijn" betekent dat je vanuit je hogere hart en een hoger bewustzijn leeft en dat je je oude 'zelf' die vanuit het ego leeft, stap voor stap gaat loslaten. Jezus Christus (Yeshua) is deze weg lang geleden gegaan en nu is het aan ons om de Christussen zelf te worden, door het pad van onze ziel te volgen. Wat arrogant! Te denken dat jezelf Christus kan worden! Dat doet mij ergens aan denken! Zei de slang ook niet zo iets tegen Adam en Eva in het paradijs? Dat als zij van de verboden vrucht zouden eten, zij als God zouden zijn (Genesis 3:1-7)?

De valse leer van het "Christusbewustzijn" komen we al ver in de geschiedenis tegen. Volgens de leringen van Patanjali, een Indiase geleerde en filosoof van circa 200 voor Christus, is het Christusbewustzijn, of Samadhi, de laatste stap van de acht treden van yoga. Het kan worden bereikt door de andere zeven treden te doorlopen, inclusief meditatie en volledige terugtrekking uit de zintuigen. Dus wees op je hoede als mensen over het "Christusbewustzijn" beginnen! Het heeft niks met het Christendom te maken! Deze occulte leer beweert dat de Bijbel een vals boek is en de verhalen over Jezus niet kloppen. Ook wordt beweerd dat Jezus een mens was en niet Onze Levende God.

2 Timotheüs 4
Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

1 Korintiërs 3
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.

Ben jij iemand die vast zit in de valse, occulte leer van het "Christusbewustzijn"? Weet dan dat er ook voor jou redding mogelijk is door geloof in de kruisiging en opstanding van Onze Enige Ware God Jezus Christus! Je bent misleid en ook jij hebt vergeving van zonden nodig om tot wedergeboorte te komen en een kind te worden van de Hemelse Vader. Bekeer je nu het nog kan!

Johannes 3
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Mattheüs 4
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Johannes 3
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, OPDAT EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook