BIG BANG?


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


De Big Bang theorie is nooit bewezen! De Big Bang-theorie danken we in haar oorspronkelijke gedaante aan de Belgische geestelijke en professor Georges Lemaitre (1927). Uit de zgn. vaststelling dat het heelal uitdijt, stelde hij dat het ooit veel kleiner geweest moet zijn, met een veel hogere dichtheid. Hij stelde dat het heelal bij haar ontstaan een "oeratoom" moet zijn geweest, die ontplofte. Helaas voor de aanhangers van deze theorie is het nooit aangetoond dat het heelal uitdijt! Er zijn tal van aanwijzingen waarom de Big Bang theorie niet waar kan zijn. We noemen er slechts één:

Volgens de eerste wet van de thermo-dynamica kan er geen energie uit het niets ontstaan of verloren gaan. De Big Bang impliceert dat uit het niets materie ontstaan is. De Big Bang theorie is in tegenstrijd met de eerste wet van de thermo-dynamica. Een verklaring ontbreekt!

Overigens zijn wetenschappers er steeds meer van overtuigd dat het universum een begin gehad moet hebben. De Bijbel gaat uit van een begin. In dat opzicht is het denkbaar dat de kosmische achtergrondstraling die we meten de nagalm is van de Schepping.

Denk je wel een hard bewijs te kunnen leveren voor de Big Bang theorie? mail ons!

Video's
• Big Bang and the Bible
• Evolutionary creation, round squares and other nonsense
• Is Genesis poetry?
• Pluto: another young planet

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook