IS DE BIJBEL WAAR?


Hebreeën 11
Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.


"In den beginne schiep God den hemel en de aarde", zijn de eerste woorden uit de Bijbel. Volgens evolutionisten en diverse andere wetenschappers een fabel..... De meeste evolutionisten en zgn. geleerden geloven in een toevallig begin van het universum en een spontane evolutie van dood materiaal (of beter gezegd "niks") naar uiteindelijk de mens. Wat geloof jij? Deze vraag kan wel eens de belangrijkste vraag in je leven zijn!

Het is een groot misverstand te denken dat God niet op een rationele of empirische manier kan worden aangetoond. Empirisch onderzoek beschrijft elke onderzoeksactiviteit die directe of indirecte waarnemingen gebruikt. Bij empirisch onderzoek kijkt men dus naar de opgedane ervaringen of resultaten om vervolgens hieruit een conclusie te trekken. Bij een empirisch onderzoek is het van belang dat er heel precies te werk wordt gegaan en de gemeten resultaten/ervaringen gekoppeld worden aan de onderzoeksvraag. Het empirisch resultaat is dan ook puur gekoppeld aan het eigen onderzoek en zal nooit gebaseerd zijn op een uitgewerkte theoretische onderbouwing.

De onderzoeksvraag. Om te bewijzen dat God bestaat kunnen we verschillende vragen stellen. Eén van de vragen die gesteld kan worden luidt "Is de Bijbel waar?"

In de Bijbel kunnen we lezen dat God de wereld gemaakt heeft. We lezen dat Jezus God is, en op aarde gekomen is als mens. Dus, als de Bijbel volledig waar is, is bewezen dat God bestaat! We kunnen nu aannemen dat de Bijbel waar is, tot het tegendeel blijkt. Dit lijkt de gemakkelijkste weg. Tegenstanders van de Bijbel hoeven dus slechts één Bijbelse gebeurtenis te noemen die feitelijk onjuist is of nooit plaatsgevonden heeft, of een tegenstrijdigheid aan te tonen! Om het je gemakkelijk te maken, hebben we ruim 100 zgn. tegenstrijdigheden al behandeld! We kunnen ook aantonen dat Bijbelse verhalen, zoals de zondvloed, daadwerkelijk plaatsgevonden hebben. Onderstaande seminars (1 t/m 7b) toont de overweldigende bewijslast voor de zondvloed en schepping! Bekijk de seminars. Vragen? mail ons! Daarnaast noemen we enkele voorbeelden van bewezen Bijbelverhalen.

• Bodemvondsten bewijzen een Bijbelverhaal uit Jeremia
Archeologen hebben in Jeruzalem 2600 jaar oude verbrande voorwerpen gevonden, die bewijzen dat een passage uit Jeremia 37 klopt: "Dan zullen de Chaldeeën terugkeren om tegen deze stad te strijden. Zij zullen haar innemen en haar met vuur verbranden." Onderzoekers vonden verkoold hout, druivenpitten, visschubben, botten en aardewerk tijdens het graven in de Stad van David in Jeruzalem. De vondst bewijst dat de Babyloniërs (Chaldeeën) 'alle huizen van Jeruzalem' hebben verbrand, zoals beschreven door Jeremia. Onderzoekers van de Israel Antiquities Authority vonden de voorwerpen onder rotslagen in de Stad van David - samen met potten met zegels die de onderzoekers in staat stelden om de voorwerpen te dateren. 'Deze zegels zijn kenmerkend voor het einde van de Eerste Tempelperiode', zei dr. Joe Uziel van de Israël Antiquities Authority, 'gebruikt voor het administratieve systeem dat zich ontwikkelde tegen het einde van de Judese dynastie.'

• De ruïnes van Sodom en Gomorra zijn gevonden
In Genesis 19 vernietigde God Sodom en Gomorra: "Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel". Onlangs zijn de overblijfselen gevonden, zie de video "Ruins of Sodom and Gomorrah Found".

• Wetenschappelijke feiten in de Bijbel
Voordat de ruimtewetenschap ontwikkeld was, beschouwden sommige mensen de Bijbel als mythologie. Vandaag de dag bewijst de wetenschap dat de Bijbel heel wetenschappelijk is en zelfs de moderne wetenschap overtreft, zie de video "Ten of the Top Scientific Facts in the Bible".

Video's

• Seminar 1 - The Age of the Earth (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 2 - The Garden of Eden (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 3 - Dinosaurs and the Bible (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 4 - Lies in the Textbooks (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 5 - Dangers of Evolution (Dutch subtitles)
• Seminar 6 - The Hovind Theory (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 7a - Questions & Answers (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind
• Seminar 7b - Questions & Answers (Dutch subtitles) - Dr. Kent Hovind


info@gelooft.com | Facebook