HOE (ON)BETROUWBAAR IS KOOLSTOFDATERING?


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


Veel gestelde vragen en problemen en zgn. bewijzen tegen de Bijbel zijn gebaseerd op dateringen van tekeningen, fossielen, enz. enz. Een veel gebruikte dateringsmethode is koolstofdatering.

Koolstofdatering, of C14-datering, is een radiometrische dateringsmethode waarmee de ouderdom van organisch materiaal en ecofacten wordt bepaald met behulp van de isotoop koolstof-14. Koolstof-14 (14C) is een isotoop van koolstof (12C) die in onze atmosfeer uit stikstofkernen gevormd wordt. Dit gebeurt door kernreacties ten gevolge van de kosmische straling waaraan de aarde voortdurend blootstaat.

Tijdens het leven van een plant of dier is de verhouding tussen 14C en 12C ongeveer gelijk aan de verhouding van deze twee isotopen in de atmosfeer. Wanneer een organisme sterft, neem de concentratie 14C in het dode organisme af, door radioactief verval. 14C heeft een halveringstijd van 5736 jaar. Aan de hand van deze gegevens kunnen we dus een schatting maken van de ouderdom van een dood organisme.

Omdat de concentratie 14C in de atmosfeer aan verandering onderhevig is geweest, is kalibratie van deze dateringsmethode noodzakelijk. Dit gebeurt o.a. door middel van dendrochronologie (jaarringen van bomen tellen). Echter, de methode is gebaseerd op enkele (dubieuze) aannames. Daarnaast zijn er tal van problemen. We noemen er enkele:

• De beginsituatie, en daarmee de verhouding 12C/14C van een organisme is niet bekend.
• De vervalconstante is constant. Dit is nooit aangetoond. Sterker nog, er zijn recente onderzoekers die aangetoond hebben dat de huidige concentratie van 14C (veel) groter is.
• De hoeveelheid kosmische straling die de atmosfeer van de aarde binnendringt is afhankelijk van factoren zoals het magnetische veld van de aarde dat kosmische straling kan doen afbuigen. Metingen die over de afgelopen 100 tot 140 jaar hebben plaatsgevonden hebben aangetoond dat de sterkte van het magnetische veld van de aarde gestaag afneemt. Dit betekent dat er een gestage toename van de productie van radioactieve koolstof heeft plaatsgevonden .
• Dat de dateringsmethode zeer controversieel is, blijkt uit vele foute resultaten!
• Er moet een aanname worden gedaan over de verhoudingen of hoeveelheden zoals ze in het begin waren. In het geval van C14-datering gaat men er vanuit dat de 12C/14C verhouding in de atmosfeer 5000 jaar geleden ongeveer gelijk was aan de huidige verhouding. Hiervoor is geen enkel bewijs!
• Er mag geen uitwisseling hebben plaatsgevonden tussen de relevante stoffen (in dit geval koolstof) in het sample en stoffen uit de omgeving.

Lage 12C/14C verhouding voor de zondvloed

De totale hoeveelheid 12C voor de zondvloed was veel groter dan tegenwoordig, omdat we in aardlagen dikke lagen steenkool vinden, die vrijwel uitsluitend uit koolstof bestaan. De totale hoeveelheid koolstof in steenkoollagen is naar schatting 100 keer zo groot als de totale hoeveelheid koolstof in de gehele biosfeer! Deze steenkoollagen zijn overblijfselen van plantenmateriaal dat tijdens de zondvloed bedolven is. Voor de zondvloed moet deze enorme hoeveelheid koolstof zich dus in de biosfeer bevonden hebben!

Omdat de hoeveelheid 14C voor de vloed niet heel erg anders was dan tegenwoordig, maar er wel 100 keer zoveel 12C was, moet de 12C/14C verhouding in de biosfeer voor de zondvloed dus extreem veel lager zijn geweest. Ofwel, organismen die voor de zondvloed leefden hadden tijdens hun leven al een zeer lage 12C/14C verhouding. En deze organismen (nu vaak fossielen) leveren volgens koolstofdatering v??l te hoge leeftijden op!

Uitgaande van de Bijbelse Waarheid, de Scheppingsleer, moeten er dus hele andere aannames worden gedaan over de 12C/14C verhoudingen in het verleden. En het is logisch dat evolutionisten, die hier geen rekening mee houden wanneer ze dateringen uitvoeren, op leeftijden van meer dan 6000 jaar uitkomen. Kortom, de lage concentraties 14C die evolutionisten interpreteren als lange perioden van verval, zijn in feite het gevolg van de veel lagere concentraties 14C ten tijde dat het organisme leefde.

VIDEO'S

• Dating methods candle analogy
Dating methods candle analogy (Creation Magazine LIVE! highlight). A simple analogy illustrating the differences between methods of determining past events.

• Radiometric back flips
Radiometric back flips; How solid are those dates? (Creation Magazine LIVE! 5-10). A popular myth is that radioactive dating methods confirm the geologic time-scale and the concept of human evolution. The methods appear so impressive that many Christians accept them as evidence that the earth is very old. Many have been taught that radiometric dating methods are absolute. But exactly how solid are those dates?

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook