DNA - APEN EN MENSEN?


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


Een Afrikaanse olifant en een Aziatische olifant komen voor 97% overeen wat hun DNA betreft. Niemand twijfelt aan het feit dat zij familie van elkaar zijn. Er wordt beweerd dat het DNA van apen (chimpansees) en mensen voor 98,2 % met elkaar overeenkomt, meer dus dan bij olifanten, en dat dit een bewijs zou zijn dat apen en mensen familie van elkaar zijn.

De feiten

De chimpansee (Pan troglodytes) is een zogenaamde "Afrikaanse mensaap". Zijn nauwste verwant is de dwergchimpansee of bonobo (Pan paniscus). Evolutionisten beschouwen beide chimpansees als de nog nauwst verbonden levende verwanten van de mens. Sommige wetenschappers beschouwen de relatie tussen mens en chimpansee op basis van DNA-onderzoek als nauw genoeg om de chimpansee en de bonobo net als de mens in het geslacht Homo te plaatsen. Sommige wetenschappers beweren dat het DNA van apen (chimpansees) en mensen voor 98,2% overeenkomt.

De Bijbel leert ons dat God de aarde in zes dagen gemaakt heeft, met al het leven. Apen en mensen zijn niet verwant!

Wie heeft gelijk?

We vragen ons af:

• Wat zegt een eventuele overeenkomst in DNA?
• Komt het DNA van apen (chimpansees) en mensen inderdaad voor 98,2% overeen?

We beginnen met de tweede vraag:

Het is jammer dat veel mensen, onder wie ook wetenschappers, nog steeds uitgaan van de achterhaalde aanname dat de mens voor ruim 98 % DNA-overeenkomst zou hebben met apen (chimpansees). Recente bevindingen van de wetenschap wijzen uit dat het menselijke DNA, in tegenstelling tot wat jarenlang beweerd is, helemaal niet voor ruim 98% overeenkomt met dat van chimpansees (of de bonobo)!

De zogenaamde aangenomen 98,2 % was al betwist! Een artikel in het toonaangevende wetenschappelijke magazine Science (Jon Cohen, "Relative Differences: The Myth of 1%, June 29, 2007) schroefde dit in 2007 al terug naar 94 %. Dan nog maakt dat nauwelijks iets uit, want die 98,2% overeenkomst sloeg altijd al op slechts ca. 2% van het menselijke DNA. Het artikel is na te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift Science!

De overige 98 % van het menselijke DNA werd lange tijd beschouwd als 'junk-DNA', overbodig, maar nu blijkt dat dit helemaal geen overbodig DNA is! Integendeel, deze zgn. 'junk-DNA' bevat juist zeer belangrijke informatie die totaal verschilt met het DNA van chimpansees!

Zelfs voor diegenen die willen vasthouden aan de gedachte dat er sprake is van een groot deel 'junk DNA' blijft er een probleem; 6% verschil in DNA is nogal een wezenlijk verschil!

De eerste vraag is eigenlijk niet meer relevant. Maar goed, voor de volhouders: overeenkomstige kenmerken zijn geen bewijs voor gemeenschappelijk voorgeslacht (evolutie). Voorwerpen, maar ook diertypen met overeenkomstige kenmerken hoeven niet tot hetzelfde type voorwerp of dier te horen. Waarom hebben sommige dieren of sommige voorwerpen overeenkomstige kenmerken? Omdat zij dezelfde ontwerper hadden! Of de overeenkomst nu morfologisch (in gedaante of vorm) of biochemisch is doet niet ter zake en is zeker geen argument om evolutie boven schepping te verkiezen.

Kortom: Het DNA van apen (chimpansees) en mensen komt minder overeen dan aangenomen werd (helaas wordt deze onjuiste informatie nog altijd ten onrechte verkondigd), en daarnaast zijn overeenkomstige kenmerken geen bewijs voor een overeenkomstige voorouder!

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook