EVOLUTIE? DE LEUGENS!


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


"Mensen en apen hebben dezelfde voorouder", "De aarde is miljarden jaren oud", "Evolutie is bewezen", .... zomaar enkele kreten die door de meeste mensen zonder nadenken geslikt worden. Is evolutie eigenlijk bewezen? En hoe zit het met al die fossielen en aanwijzingen die toch "feiten" zijn? Dat feiten niet zomaar feiten zijn, maar wel als zondanig gebracht worden, tonen we in dit overzicht. Eerst nogmaals de vraag Wat verstaan we eigenlijk onder evolutie?

1. Kosmische evolutie (Big Bang).
2. Chemische evolutie. De Big Bang produceerde waterstof en mogelijk helium. Alle andere elementen zijn door fusie ontstaan. Echter, door fusie komen we niet voorbij ijzer. Hoe zijn de andere elementen ontstaan??
3. Sterren en planeten - evolutie. We zien sterren wel verdwijnen (supernova, enz.), maar geen sterren ontstaan. De vorming van een ster is nooit bewezen!
4. Organische evolutie: Leven moet ontstaan zijn uit dood materiaal. Een evolutionist gelooft in het spontaan ontstaan van leven.
5. Macro-evolutie: Een dier verandert in een ander type dier. Nooit bewezen!
6. Micro-evolutie. Beter woord zou variatie zijn! Variaties binnen een type komen voor. Dit is wel aangetoond en bewezen!

Slechts (6) is bewezen. (1) - (5) zijn theorieën die nooit bewezen zijn. Alle zgn. keiharde bewijzen voor de evolutietheorie zijn jaren geleden ontkracht!

Een overzicht van enkele onwaarheden


1. De geologische kolom: De geologische kolom bestaat niet! In 1830 is dit idee bedacht door Charles Lyell, die de Bijbel haatte! Over zijn motivaties bestaan nog altijd onduidelijkheden. Was zijn idee gebaseerd op wetenschappelijke aannames, of op haat? Was zijn idee een fabel? Darwin liet zich inspireren door Lyell. De geologische kolom bestaat nergens, behalve in boeken. Het is pure verbeelding! De hele evolutietheorie is gebaseerd op deze verbeelding!

2. De geologische kolom beschrijft dus ook niet de geschiedenis van de aarde.

3. De overgangsmodellen die in evolutionistische studies, op school of in wetenschapsbladen getoond worden, zijn zuiver hypothetisch en bestaan alleen in de fantasie van de onderzoekers. Ze worden niet ondersteund door het fossielenbestand, noch door de genetische theorie. Nooit is er ook maar één overtuigend fossiel van een overgangsmodel gevonden. Dit mag schokkend klinken, maar het is een feit. Darwin zelf schreef: "... het aantal overgangsmodellen dat ooit bestaan heeft, moet werkelijk enorm zijn." Waar zijn ze?

In "The Origin of Mammals" zegt de Amerikaanse geleerde Duane Gish, Ph.D. over de evolutietheorie en overgangsmodellen:

"Als deze evolutionistische zienswijze waar is, dan zou het fossielenbestand een enorm aantal overgangsvormen moeten opleveren. Natuurhistorische musea zouden moeten uitpuilen van ontwijfelachtige tussenmodellen. Ongeveer 250.000 verschillende fossiele diersoorten zijn op dit moment verzameld en geclassificeerd. Deze fossielen zijn willekeurig verzameld vanuit rotsen die alle geologische perioden van de geschiedenis van de aarde zouden weergeven. Als we uitgaan van de waarheid van de evolutietheorie en de wetten van de waarschijnlijkheid, zou het grootste deel van deze 250.000 diersoorten overgangsmodellen moeten zijn. Dus, als de evolutietheorie waar zou zijn, zouden er geen twijfels, vragen of debatten zijn over of evolutie een feit is."

4. Een systeem als ons oog is zo indrukwekkend en onherleidbaar complex ontworpen, dat er niets door mensen is gemaakt wat ook maar vergelijkbaar is. Evolutie veronderstelt dat dit ontstaan is door toevallige verwarringen in het dna (mutaties) over miljoenen jaren zonder doel of ontwerp. En het ergste van alles: Het zou stap voor stap gebeurd zijn, terwijl een systeem als dat van het oog niet kan werken als het half af is!

Darwin schreef in On the "Origin of species" in 1859:

"Als iemand het bestaan zou kunnen aantonen van een complex orgaan dat zich onmogelijk ontwikkeld zou kunnen hebben via talrijke opeenvolgende kleine wijzigingen, dan zou mijn theorie volledig instorten.". Het oog is zo'n voorbeeld! En, er zijn tal van andere voorbeelden!

DE FEITEN: Systemen werken alleen als ze volledig af zijn. Voor alle lichaamsprocessen, organen en systemen geldt dat ze onmogelijk door geleidelijke evolutie tot stand kunnen zijn gekomen. Tot op de dag van vandaag ontbreken wetenschappelijke (biologische) verklaringen voor dit probleem. Niet voor niets beperken evolutionisten zich in hun argumentaties tot theoretische reconstructies van het skelet.

5. Rotsen dateren fossielen niet, en fossielen dateren rotsen niet. Er is sprake van een cirkelredenering!

6. Indexfossielen bestaan niet.

7. Planten en dieren zijn niet verwant.

8. Natuurlijke selectie veroorzaakt geen evolutie.

9. Het zgn. pepermotten-verhaal, dat evolutie zou moeten aantonen, is verzonnen.

10. Vergelijkende anatomie is geen bewijs voor een gemeenschappelijke voorouder.

11. Mensen hebben geen kieuwspleten.

12. De appendix (staartbotje) is niet overbodig (rudimentair).

13. Walvissen hebben geen overbodig bekken.

14. Leven kan niet evolueren uit dood materiaal. Wetenschappers hebben nooit leven ontwikkeld in laboratoria.

15. De eerste vogel ontstond niet uit een reptielen-ei.

16. De levensbomen uit de studieboeken zijn fantasie.

17. DNA bewijst geen evolutie.

18. Fossielen bewijzen geen evolutie (het is niet eens te bewijzen dat een fossiel of bot nakomelingen had!).

19. Slangen hebben geen rudimentaire poten.

20. Geen enkel type dier is verwant met een ander type. DNA draagt informatie in zich.

21. Aminozuren bewijzen verwantschap niet.

22. Archeopterix is een vogel, geen halve reptiel / halve vogel!

23. Veren ontwikkelden zich niet uit schubben.

24. Othniel Marsh bedacht in 1874 het idee "evolutie van paarden", om de theorie van Darwin te bewijzen. Rond 1965 is aangetoond dat dit idee niet klopte. Desondanks wordt het nog steeds als voorbeeld en bewijs voor evolutie gebruikt! Marsh nam verschillende fossiele paarden en plaatste deze in een logisch lijkende volgorde. Hij vond een zgn. oerpaard. Maar op de plek waar het oerpaard gevonden is, werden tevens gewone paarden gevonden, notabene in lagen onder het oerpaard! Nader onderzoek leerde dat het oerpaard geen paard was, maar een soort klipdas, Hyracotherium, die nu nog steeds leeft! De hele opgestelde orde is fantasie. Wetenschappers erkennen dit. Toch wordt deze orde nog onderwezen, bij gebrek aan beter!

25. Darwins evolutietheorie biedt geen verklaring voor het bestaan van variatie binnen natuurlijke populaties. Tevens verklaart zijn theorie niet hoe eigenschappen van de ene op de andere generatie worden doorgegeven. Als verklaring publiceerde Darwin in 1868 zijn hypothese van pangenese. Deze hypothese bleek onjuist.

26. Dieren in "de juiste volgorde" plaatsen bewijst niks! Zelfs als ze in die volgorde worden opgegraven!

27. In USA Today werd bericht over de missende link van dinosaurussen naar vogels. National Geographic berichtte eveneens over deze missende link! Enkele maanden later bleek de missende link bedrog. Ook hierover werd bericht: "fossil flap". Het gevonden fossiel was gemaakt door een Chinees. Het was nep.In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook