EVOLUTIE? DE WAARHEID OVER LUCY!


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


"Hoe zit het nu met "Lucy"? Evolutionisten bleven, tegen beter weten in, volhouden dat Lucy op éé plek was gevonden. Echter, wat bleek: Door een vraag aan de vinder van Lucy, waar hij de knieschijf had gevonden, ontstond er een misverstand. De man had nl. drie jaar eerder, zo'n zes km van de plek van Lucy, een knieschijf gevonden. Omdat de vraag zo specifiek over de knieschijf ging, dacht de man dat het over die vondst ging. Het misverstand werd rechtgezet, maar de creationisten bleven TEGEN BETER WETEN IN volhouden dat Lucy samengesteld was. ZIJ hielden dus de mensen voor de gek. En, de heupen van Lucy vertellen dat zij een rechtopstaand wezen was en dus geen aap. Was zij een missende link in de evolutieketen? Wat is de waarheid?

De evolutieleer misleidt de mens met een theorie gebaseerd op leugens. Wat beweert de theorie? En hoe krijgt men inzicht in deze leer?

Wie was Lucy

Evolutie gaat uit van een geleidelijke ontwikkeling van organismen waardoor uiteindelijk nieuwe soorten (kunnen) ontstaan. Wil men inzicht krijgen in de evolutie van een bepaalde groep, dan moet men proberen een verwantschapsboom op te stellen met de informatie die men heeft. Tot ongeveer 1970 ging men er van uit dat de mens ontstaan moest zijn uit een gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee, maar wat er gebeurd was tussen het ontstaan van de eerste mensachtige en het ontstaan van de moderne mens was beperkt tot de laatste twee miljoen jaar (met de vondsten van Homo habilis, Homo erectus en Homo neanderthalensis). In 1976 werden belangrijke fossielen gevonden in Tanzania die op die moment een ontbrekend puzzelstukje vormden tussen de eerste mensachtige en Homo habilis. Dit was de vondst van "Lucy", die werd toegewezen aan een afzonderlijke soort die zelfs in een ander geslacht werd ondergebracht (Australopithecus afarensis). De anatomie van Lucy leerde anthropologen heel veel over de overgang van een chimpansee-achtig bouwplan (wat dan de situatie van de eerste mensachtige moet hebben weerspiegeld) naar dat van Homo habilis. Lucy was dus een belangrijke "missing link", die o.a. aantoonde dat onze voorouders eerst rechtop gingen lopen en dat pas daarna de hersenen vergrootten.

Donald Johanson ontdekte Lucy in 1973 in Dar Valley in Ethiopië. Hij werd gesponsord om te zoeken naar missing links. Twee weken voor zijn geld op was, vond hij Lucy. Hij deed erg zijn best om wat te vinden, anders zou hij geen geld meer krijgen. Dit is een interessant verhaal over deze man die zeker niet onbevooroordeeld is. Hij zei dat Lucy een missing link was. Wat hij vond was 40% van een skelet, ongeveer 1 meter lang (in staande positie). Hij zette de schedel in elkaar. Maar de botten waren zo beschadigd dat ze geen idee hadden over de schedel. In de boeken laat men een schedel zien die half mens en half aap is. Dit is niets dan een deel van de propagandamachine.

Donald Johanson beweerde dat de kniegewrichten en heupgewrichten het bewijs waren dat Lucy rechtop kon lopen. Het bovenbeen was gebogen. Dat is een feit. Een aap heeft een recht been. Een mens niet, dat gaat van je voet tot de knie en buigt dan af naar de heup. Lucy's knie was gebogen en Donald zei: "Dat bewijst dat ze mens wordt." Nee, elke aap die in een boom kan klimmen heeft gebogen bovenbenen. Het is dus geen bewijs dat het een mens wordt. De dierentuin in St. Louis zette mensenvoeten onder de imitatie van Lucy. Niet één voetbotje is er gevonden. Elke andere Australopithecus afarensis die er gevonden is, heeft gekromde vingers en tenen. Die noemt men "knokkellopers". Chimpansees lopen op hun knokkels, omdat hun voet het zelfde ontwerp heeft als de hand om takken vast te grijpen. Ze krommen hun tenen, ofwel knokkellopers. De waarheid is dat Lucy geen missende link is. We zullen uitleggen waarom.

Waarom is Lucy geen missende link?

De afbeelding toont Lucy. De witte stukken zijn gevonden botfragmenten afkomstig van meerdere gevonden schedels. Het zwarte is de reconstructie die gemaakt is op basis van de botfragmenten. En hoewel vooraanstaande wetenschappers beweren dat Lucy 100% aap was, wordt het volk wijs gemaakt dat zij een verre voorouder van de mens was.

De andere afbeelding toont Lucy, maar dan overgoten met een dikke saus evolutionaire fantasie, tijdens een expositie in
de Apenheul in Apeldoorn. Oordeel zelf: is dit objectieve, geloofwaardige wetenschap of vooringenomen wetenschap?

Er zijn vooraanstaande evolutionisten die Lucy als aapmens verwerpen en erkennen dat zij een uitgestorven apensoort was. Professor Lord Zuckerman zei over de gevonden schedel: "Het is overduidelijk waarop de schedel van een Australopithecus lijkt, als die gelegd wordt naast de schedels van mensen en huidige apen. Hij lijkt op een aap - zo sterk dat alleen gedetailleerd en nauwgezet onderzoek enig verschil kan aantonen tussen die twee."

En Richard Leakey, samen met Johanson de bekendste fossillair antropoloog in de wereld, zei dat Lucy's schedel zo incompleet is dat het meeste ervan "verzinsel is, gemaakt van plastic uit Parijs!" Dezelfde Leakey zei in 1983 dat er geen sterke conclusie getrokken kon worden over tot welke diersoort Lucy behoorde.

Echter, Lucy liep volgens de onderzoekers ten dele rechtop. Dat is de belangrijkste reden dat zij als voorouder van de mens gezien wordt. Dit argument loopt spaak. Tegenwoordig levende boschimpansees besteden namelijk ook een groot deel van hun tijd aan het rechtop lopen. Daar komt nog bij dat we bewijzen hebben dat mensen rechtop liepen vóór Lucy werd gefossilleerd (namelijk vanwege de Kanapoi hominid en de Castenedolo Mens die zijn gevonden in lagen ouder dan die van Lucy). Bovendien is het niet te bewijzen dat Lucy rechtop liep op basis van het skelet. Professor Coppens, één van de bekendste onderzoekers van Frankrijk, zei na onderzoek dat "Lucy een typische boombewoner was en helemaal niet mooi rechtop liep." En deze professor Coppens is een van de bekendste onderzoekers van Frankrijk, die constant bezig is botten van Lucy en andere aapmensen te bestuderen! Maar de evolutionistische propaganda blijft dit soort dubieuze skeletten dogmatisch aan het volk leren als zijnde onze verre voorouders. En de naieve lezers geloven het allemaal!

Nu is het niet zo dat men één fossiel van de Australopithecus Afarensis heeft gevonden, maar het begon met de opgraving van Lucy in 1974 in Ethiopië. Donald Johanson deed, samen met zijn team, de ontdekking die de wetenschap deed schudden. Australopithecus Afarensis is volgens evolutionisten de oudste, gevonden, levensvorm tussen de gemeenschappelijke voorouder van de aap en mens. Australopithecus Afarensis leefde meer dan 3 miljoen jaar geleden. Lucy zou ongeveer 3,2 miljoen jaar oud zijn. Wat had Donald Johanson gevonden?

40% van een skelet bestaande uit o.a.:

• Ribben
• Onderkaak
• Deel van het bekken

Op basis van de bevindingen van Donald Johanson kwamen evolutionisten tot de volgende conclusie:

• Lucy liep op twee benen;
• De lengte van Lucy werd bepaald op circa 1,10 meter;
• De herseninhoud kwam overeen met die van een chimpansee;
• Het bekken was zo gevormd dat Lucy in staat zou zijn op twee benen te lopen.

In het boek "Lucy" geschreven door Donald Johanson, laat Johanson op pagina 157 noteren dat het dijbeen van Lucy onder "een hoek staat". Bij apen staat het dijbeen in een rechte lijn met de onderbeenderen. Deze wijziging van het dijbeen ten opzichte van het onderbeen zou aantonen dat "Lucy" langzaam mens begon te worden, zo meende Johanson. Zijn Lucy en de overige gevonden fossielen van Australopithecus Afarensis inderdaad de oudste schakel in de evolutie van de mens? Of is Lucy gewoon een aapachtige? Na ruim 30 jaar komen steeds meer evolutionisten tot inkeer en zien ook zij dat Australopithecus Afarensis geen tussenvorm in de ontwikkeling van de mens is. Evolutionisten als Matt Cartmill (Duke University), David Pilbeam (Harvard University) en Glyn Isaac (Harvard University) komen tot de volgende conclusie: "de australopithecines zakken steeds meer af tot de status van eigenaardig gespecialiseerde apen..." Hoe is het mogelijk een complete schedel te reconstrueren op basis van enkele fragmenten en een onderkaak? Zo ook met de voeten van Lucy. Er zijn conclusies getrokken op basis van een niet compleet skelet. Lucy is in vele tentoonstellingen ter wereld afgebeeld met voeten. Er zijn echter nooit voeten gevonden behorend bij het skelet van Lucy. Het is waar dat nadien vele andere fossiele skeletten van Australopithecus Afarensis zijn gevonden, echter vertoonden deze fossielen gekromde vingers en tenen van boombewoners. Dat het bekken zo was gevormd dat Lucy op twee benen kon lopen werd in 1994 ontkracht door een artikel in het tijdschrift Journal of Human Evolution. In een biochemische studie naar de heup werd in dit laatst genoemde tijdschrift de conclusie getrokken dat Lucy niet rechtop liep. Het tijdschrift American Journal of Physical Anthropology kwam in 1992 tot de conclusie dat Lucy liep als een chimpansee. E. Stokstad kwam tot de conclusie dat Lucy een boombewoner was!

Selam (Australopithecus)

In Dikika, Ethiopië is een jong individu (waarschijnlijk een jong meisje van drie jaar oud) uit de Australopithecus-afarensis-vondsten. Onderzoekers noemden haar Selam

Met Lucy dachten evolutionisten een kandidaat-voorouder gevonden te hebben: Rechtop lopend, en eigenschappen had die een perfecte mix waren tussen aap en mens. Echter, het onvermijdelijke vond plaats. Bij onderzoek door anatomisten van de fossiele beenderen van Lucy en andere Australopithecus-afarensis-restanten, leek een andere conclusie steeds duidelijker te worden:

Op basis van objectieve computertechnieken, wezen verschillende onderzoekers erop dat de eigenschappen als geheel helemaal geen tussenvorm tussen aap en mens zijn.

Ze wezen er tevens op dat hun voortbeweging niet overeenkwam met een rechtop lopend mens. Verder, leek het erop dat de vingers en tenen van andere exemplaren van Australopithecus-afarensis lang en gekromd waren, als van apen die van tak naar tak slingeren. Hun armen waren lang, zoals die van boomklimmers.

Om de visie aangaande "aapmensen" in stand te houden, werd beargumenteerd dat dit slechts overblijfselen waren van de evolutie. Het werd echter steeds moeilijker om dit standpunt te verdedigen toen bleek dat het skelet van Lucy zelfs polsgewrichten had als die van chimpansees en gorilla's (polsgewrichten die de pols "op slot zetten" voor het lopen op knokkels). Lucy was een zgn. knokkelloper!

CAT-scan-onderzoek aan de balansorganen van andere Australopithecine-schedels maakte het nog moeilijker om vast te houden aan de veronderstelling dat dit menselijke voorouders waren. De scans verschaften bewijsmateriaal dat ze niet rechtop hebben kunnen lopen zoals mensen dat gewoon zijn te doen. Hadden Australopithicenes een vorm van rudimentaire spraak? De binnenzijde van de schedels hadden afdrukken van patronen op het hersenoppervlak. Deze patronen komen enigzins overeen met de patronen zoals wij die hebben in onze hersenen, in de gebieden welke worden gebruikt voor spraak. Maar dezelfde patronen worden ook gevonden in enkele levende apen. Ze worden echter uitsluitend gebruikt voor niet-taalverwante doelen!

• Gecorrigeerd naar lichaamsgrootte, waren de hersenen niet groter als die van een aap.
• Er is een compleet tongbeen (hyoïd) (nabij het strottenhoofd) gevonden. Het komt volledig overeen met dat van een chimpansee. Geen enkel bewijs dus voor de capaciteit om te spreken, zoals sommigen hadden gehoopt.
• De gevonden beenderen van complete vingers zijn gebogen, zoals die van chimpansees. Gebogen vingers zijn ontworpen voor het grijpen van takken.
• Het schouderblad lijkt op dat van een gorilla, ontworpen voor het klimmen in bomen en voor het lopen op knokkels, niet voor rechtop lopen.
• De eigenschappen van het evenwichtsorgaan in de schedel bevestigd dat de methode van voortbeweging was zoals die van een chimpansee.

Selam brengt de verschillende zaken bijeen in een prachtig exemplaar. Zaken die individueel beschouwt overduidelijk zijn en hebben gezorgd voor een opeenstapeling van bewijsmateriaal tegen het idee van de menselijke voorouder. Zo onderhand moet dit binnen de kringen van evolutionisten een aardig pijnpunt zijn geworden.

Het is een kwestie van tijd dat men inziet dat dat Australopithecines niet een voorouder is van de mens. Het grote probleem voor evolutionisten die dit niet inzien is dat er geen andere kandidaat beschikbaar is. Dat is ook wat het voor hen zo moeilijk maakt om deze los te laten.

Als het verleden ons ook maar iets heeft geleerd dan is het wel dat de geschiedenis voortdurend wordt bijgesteld. De zucht naar eer en roem en de sterke wens om dit evolutionaire vacuüm te vullen is groot. Een combinatie van enkele fragmenten aan bewijsmateriaal kan een jarenlange ronde van speculaties over een totaal nieuwe groep schepsels in het leven roepen, en daarmee weer miljoenen mensen misleiden. Tenminste, totdat ook die weer moet wijken onder het gewicht van de bewijsmaterialen.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook