GAAN DE GELOVIGEN DOOR DE GROTE VERDRUKKING? EEN MATHEMATISCHE BENADERING


Lukas 12
U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.


Regelmatig wordt de vraag gesteld of Jezus de gelovigen weghaalt van aarde, voordat de grote verdrukking aanbreekt? De Bijbel leert ons dat er een verschrikkelijke tijd aan gaat komen, zoals de wereld deze nog nooit gekend heeft. Nu zijn er nog steeds mensen die denken en geloven dat ook de gelovigen deze tijd mee gaan maken, ondanks het overweldigdende bewijs dat de Bijbel levert voor een opname van de Gemeente van Christus vóór de grote verdrukking. Deze mensen geloven dus dat de opname aan het einde (of halverwege) van de grote verdrukking zal plaatsvinden. Degenen die dit blijven beweren, weten "iets" dat slechts God de Vader weet. Jezus zegt namelijk in Lukas 12:

U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

De opname van de gemeente komt voor iedereen dus op een onverwacht moment, terwijl de wederkomst van Jezus uitgerekend kan worden.

Waarom kan de wederkomst wel uitgerekend worden?

De Bijbel leert ons in Daniël 9:27 dat de antichrist een verbond zal sluiten of bevestigen met Israël. Het sluiten van dit verbond betekent het begin van de zeven jaar verdrukking (zeventigste jaarweek van Daniël). Dit verbond wordt na exact drie en een half jaar verbroken. En nog eens drie en half jaar later (dus zeven jaar na het vredesverdrag) is de wederkomst van Jezus Christus. Dus, deze dag komt helemaal niet onverwacht! En omdat deze dag niet onverwacht komt, is het uitgesloten dat de opname van de Gemeente halverwege of aan het einde van de grote verdrukking plaatsvindt. Een eenvoudig mathematisch gegeven levert dus nóg een argument op waarom de Gemeente van Christus NIET door de grote verdrukking zal gaan.

Conclusie

De Gemeente van Christus (de Kerk) zal de grote verdrukking van zeven jaar niet meemaken. De Gemeente zal voor die tijd opgenomen worden. Natuurlijk zullen we voor de Opname van de Gemeente wel de voortekenen zien (denk aan oorlogen, pandemieën, schaarste en natuurrampen. Deze voortekenen moeten we niet verwarren met de oordelen uit Openbaring!). De vraag is nu of jij bij de Gemeente hoort? Diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd, ofwel de grote verdrukking, niet hoeven mee te maken. Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook