WIN DE STRIJD OM JE GEDACHTEN!


Genesis 3
Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.

Als jij juist gelooft, als jij je op Jezus richt, zal je uitdagingen en strijd ervaren. Ik wil je aanmoedigen en ook bemoedigen dat je geen angst hoeft te hebben voor deze strijd! In Johannes 8 zegt Jezus:

En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken

Op basis van de Bijbel is juist geloven de sleutel die toegang geeft tot Gods liefde, genade, gezondheid, zegeningen en vergeving. Jezus heeft de prijs volledig betaald aan het Kruis. De hindernis tussen jou en je overwinning zijn dan jouw verkeerde overtuigingen, jouw verkeerde manier van denken, vaak gebaseerd op verkeerde visies uit je omgeving en leugens uit de wereld. De strijd die ik noemde heeft te maken met je overtuigingen. De vijand (satan) weet dat als hij jouw gedachtenleven kan beheersen, hij jouw emoties en gevoelens kan manipuleren. Als hij jou bijvoorbeeld gedachten over schuld, mislukking en nederlaag kan geven, zal jij je slecht gaan voelen over jezelf; je kan lichamelijk zwak worden en zelfs depressief!

Onze emoties zeggen veel over onze gedachten. Velen van ons zijn zich er niet van bewust dat als ons denken afglijdt naar gedachten van angst, twijfel, pessimisme en bezorgdheid, satan aan het werk is. Jouw emoties volgen je gedachten snel. Als jouw gedachten negatief zijn, zal je vanzelf negatieve emoties produceren. Omgekeerd, als je gedachten positief zijn in Christus, zal je positieve emoties produceren. Daarom is er een strijd om jouw gedachten. De duivel wil jouw gedachten negatief houden, zodat jij je verslagen en zwak voelt. De duivel is een meester in hersenspelletjes. Wees daarom dus waakzaam over je gedachten! Wees waakzaam waarmee jij je voedt!

Toen satan Adam en Eva in Eden misleidde, liet hij hen twijfelen aan Gods motieven door te insinueren dat God opzettelijk iets goeds voor hen achterhield (Genesis 3):

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.

De strategie van de duivel is niet veranderd - hij gebruikt nog steeds angsten, leugens, beschuldigingen, schuldgevoelens en veroordelingen om gelovigen te verstrikken en hen te laten twijfelen aan Gods volmaakte liefde, vergeving en overvloedige genade. Zijn er zaken waar jij bang voor bent? Besef dan dat die angsten wijzen op de aanwezigheid van verkeerde overtuigingen in jouw leven waarvan God wil dat je ervan wordt bevrijd. Misschien is jou iets verkeerds geleerd? Misschien is jou geleerd dat God een straffende God is, en jou ziek wil maken of houden? Misschien is jou wel geleerd dat God boos op jou is, en jou verlaten heeft? Vervang verkeerde overtuigingen door juiste overtuigingen gebaseerd op de Bijbel, en je zult die angsten uitroeien.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook