GOD GEEFT EN GOD NEEMT?


Johannes 10
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Als we teksten als Jesaja 53:4, 1 Petrus 2:24, Lukas 4:18 en Mattheüs 8:16 lezen, kunnen we onmogelijk (blijven) beweren of volhouden dat God ons ziekte, verdriet of armoede geeft, of dat Hij ons op deze manier test. In Jesaja 53 lezen we:

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.

Hoe kan God (Jezus), Die onze ziekten en smarten (verdriet) op Zich genomen heeft, ons het weer teruggeven?? Als God dat zou doen, zou Hij lijnrecht ingaan tegen Zijn eigen volbrachte werk! Het is dus niet "God geeft en God neemt", maar "God geeft en satan neemt". We lezen immers in Johannes 10:

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan;

En, omdat God ons geen ziekte en ellende geeft, is het net zo onjuist te denken dat God ellende (zoals ziekte en verdriet) gebruikt om ons sterker te maken. God laat ons ook niet een tijdje ziek, voordat Hij ons geneest, om ons te testen. De gedachte dat het wel zo zou zijn is niet alleen onjuist, maar ook liefdeloos! God heeft ons naar het beloofde land geleid. Het is aan jou te kiezen het beloofde land in te gaan, of te blijven dolen in de woestijn! Je kunt ieder moment het beloofde land van genezing, bevrijding, verlossing en overvloed ingaan! God laat jou niet wachten! De enige die jou laat wachten ben jijzelf!

Velen verdiepen zich meer in (hun) ziekte en hechten meer waarde aan de woorden van artsen dan aan de belofte die de Bijbel ons geeft!

Heb je moeite om het beloofde land in te gaan? Ga je gebukt onder ziekte of andere ellende? Gebed nodig? Neem contact met ons op.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook