AL DEZE DINGEN WORDEN JE GEGEVEN


Mattheüs 6
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Je bent waarschijnlijk een verantwoordelijk persoon? Misschien maak je je zorgen of je genoeg geld hebt. Misschien ben je bang je baan te verliezen en vraag je je af of je nog voor je familie kunt zorgen, of dat je alle rekeningen aan het einde van de maand kunt betalen? Wat zegt God ons over deze volkomen normale zorgen? In Matteüs 6 zegt God:

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?

God zegt niet dat we al deze dingen niet nodig hebben, immers in hetzelfde Bijbeldeel zegt Hij in Mattheüs 6:32:

Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.

Dus God zorgt ervoor dat we deze dingen hebben en ontvangen. Hij wil dat we al deze dingen hebben. In feite, Hij wil al deze dingen aan ons geven. En Hij vertelt ons dat om deze dingen te ontvangen wij eerst op zoek moeten naar het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Daarom moet iedere dag onze nummer één prioriteit zijn het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid te zoeken.

Maar wat is "Zijn gerechtigheid"? Gerechtigheid" is niet hetzelfde als "goed gedrag". Het is een reine relatie, zonder schulden, hebben met God. Alleen een kwijtschelding van alle schuld maakt dit mogelijk. Gerechtigheid kan je dus niet verdienen door goed gedrag. Het is een geschenk van God. Paulus noemt het de "gave van de gerechtigheid" in Romeinen 5. En om dit geschenk te "zoeken" moet je je bewust zijn van het feit dat je het geschenk hebt, door te bevestigen dat je rechtvaardig bent in Christus.

Dus deze gerechtigheid die we moeten zoeken is geen "goed gedrag", maar rechtvaardig staan voor God, die tot ons komt als een geschenk wanneer we Jezus als Verlosser aannemen. Aan het kruis, heeft Jezus onze zonden op Zich genomen, maar Hij gaf ons ook Zijn gerechtigheid, zodat wij vrijmoedig voor de troon van God kunnen komen en alles vrij kunnen ontvangen waar Jezus voor stierf!

Als jij jezelf, je familie of dierbaren wilt voorzien in alle goede dingen die het leven te bieden heeft, wees er dan van verzekerd dat jouw Hemelse Vader weet dat je al deze dingen nodig hebt. Zoek Zijn gerechtigheid, niet je eigen gerechtigheid, en "al deze dingen zullen u erbij gegeven worden"!

Jezus gaf ons Zijn gerechtigheid, zodat wij vrijmoedig voor de troon van God kunnen komen om alles vrij te ontvangen, waar Hij voor geleden heeft en voor gestorven is!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook