GENADE


Hebreeën 13
Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.


God wil niet dat je gebukt gaat onder zorgen en angst. God wil niet dat je bang bent voor iedere uitdaging of ieder probleem. God wil dat je gericht bent op Zijn genade voor jou! Als je denkt dat oplossingen voor problemen, doorbraken in je leven, oplossingen voor financieële problemen, genezingen van ziektes en alle andere zegeningen afhankelijk zijn van jouw inzet en de mate waarin je God gehoorzaamt, zal je niet rusten! De reden is dat je God nooit perfect zult gehoorzamen!

Echter, als jij je afhankelijk opstelt van Gods genade voor jou, dan gebeurt het tegenovergestelde! Als jij gelooft in Christus en op Hem vertrouwt (en dus niet op eigen inspanningen), zal je het eeuwige leven en Zijn zegeningen ontvangen. Dat is genade! Vertrouw op het volbrachte werk van Christus! Je zult dan zonder angsten, zonder zorgen kunnen leven!

God wil dat jij weet en begrijpt dat Zijn gerechtigheid, genezing, bescherming en voorziening voor jou zijn - het is allemaal betaald door Jezus' volbrachte en perfecte werk aan het kruis. Gods zegeningen zijn een zekerheid in jouw leven, omdat zij niet afhankelijk zijn van jouw inspanningen of de mate waarin jij je aan wetten houdt! Ze zijn afhankelijk van Jezus' volmaakte gehoorzaamheid!

Onder het oude verbond ontving je Gods zegeningen, als je je aan al zijn wetten hield, zoals we lezen in Deuteronomium 28:

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent.

Als je zondigde of faalde, als je slechts één wet niet hield, ontving je Gods zegeningen niet. Maar, onder het nieuwe verbond spelen jouw zonden geen rol meer, omdat God Zelf gezegd heeft in Hebreeën 8:

Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

Wees dus gericht op Gods genade! Vanwege Zijn genade heb je volledige toegang tot Zijn zegeningen. Je hoeft je geen zorgen te maken of je goed genoeg bent. Houd vast aan de beloften die in Zijn Woord zijn gedaan en geniet van Gods zegeningen, omdat Jezus de prijs betaald heeft! Enige dat je "moet" doen is het geloven en ontvangen!

Het verschil tussen 'grace' en 'mercy'

In het Nederlands wordt geen onderscheid gemaakt tussen 'grace' en 'mercy'. Beide worden vertaald met 'genade'. 'Grace' is onverdiende gunst. We claimen geen genezing en welvaart op basis van onze goede werken, maar op basis van Christus' perfecte werk aan het kruis. In 2 Korinthe 8 lezen we:

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

Jezus werd arm door Zijn plaatsvervangend offer aan het kruis en daarom hebben we toegang tot Gods 'grace', die veel beter is dan 'mercy'. De Bijbel zegt ons om te groeien in de 'grace' van God. Nergens zegt de Bijbel om te groeien in de 'mercy' van God. Veel mensen wisselen het woord 'grace' uit met 'mercy'. Ze denken dat deze twee hetzelfde zijn, maar dat zijn ze zeker niet.

In Hebreeën 4 lezen we:

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Waar genade staat, lezen we in de Engelse vertaling 'grace'. Het gaat dus om de troon van 'grace' en niet van 'mercy'. Helaas proberen de meeste mensen 'mercy' te ontvangen wanneer ze 'grace' zouden moeten vinden. 'Grace' is beter!

Wat is het verschil tussen 'grace' en 'mercy'?

'Mercy' is wanneer je de straf die je verdient niet ontvangt. 'Grace' is wanneer je iets ontvangt, waar je niet voor betaald hebt. De enige overeenkomst tussen 'grace' en 'mercy' is dat beide te maken hebben met onverdiende gunst. 'Mercy' is niet gebaseerd op wettelijke rechten. 'Grace' is dat wel!

Voorbeeld: stel dat je uit eten gaat in een restaurant. Als je uitgegeten bent, en wilt betalen, ontdek je dat je geen geld bij je hebt. Je verontschuldigt je bij de manager. Wat heb je nu nodig? Mercy! Je bent afhankelijk van de gunst van de manager. Is hij genadig ('mercy')? Stel nu dat de manager medelijden met je heeft en de rekening verscheurt, dan heb je genoten van de maaltijd zonder ervoor te betalen. Dit is 'mercy'. Wat is 'grace'? 'Grace' is als iemand jou een kadobon geeft voor een gratis maaltijd. Je gaat nu naar het restaurant, je bestelt een maaltijd, en geniet van iedere hap. Na de maaltijd overhandig je de ober de kadobon. Weet je wat je hebt meegemaakt? Grace! In beide gevallen heb je dus niet voor de maaltijd betaald. Dat is onverdiende gunst.

In het eerste geval greep angst je aan omdat je wist dat je het geld niet had. Je wist niet zeker wat de manager met je ging doen. Er was geen zekerheid of vrede totdat je vergeven werd, maar zelfs dan voelde jij je misschien nog steeds schuldig, omdat de maaltijd nooit werd betaald. En zo werkten de oudtestamentische gelovigen, inclusief Job! Ze smeekten om genade ('mercy'), maar ze wisten vooraf nooit zeker of God het zou geven. Daarom was Job er niet van overtuigd dat er altijd zegeningen in zijn leven zouden zijn, omdat hij door 'mercy' werkte.

In het tweede geval heb je genoten van de maaltijd wetende dat iemand anders ervoor heeft betaald. Zolang je de kadobon had, at je in vrede en vertrouwen. Het stoorde je niet dat iemand anders ervoor betaalde. Je smeekte niet bij de ober of manager: "Ik ben zo onwaardig, ik verdien het niet, iemand anders heeft ervoor betaald en mij deze kadobon gegeven." Je ging eten zonder je minderwaardig of schuldig te voelen, wetende dat de maaltijd was betaald! Enige dat je "moest" doen is erop vertrouwen dat je de kadobon in bezit had, dat deze geldig was en dat je deze feitelijk ging gebruiken. Immers, als je de kadobon in je zak laat, heb je er niks aan!

Dit is wat het Nieuwe Testament leert over 'grace'. God (Jezus) heeft de prijs al betaald voor je zonden, ziektes en armoede. Je kan heel eenvoudig en vrijmoedig tot de troon van Genade ('Grace') naderen in alle gevallen, in tijden van ziekte, tekort, nood. Je weet dat de prijs al is betaald. We hebben dankzij het perfecte werk van Christus alles al ontvangen. Enige dat we "moeten" doen is Zijn aanbod aanvaarden en gebruiken! Geniet gewoon van de voordelen! Het is overigens Gods Wens en Wil dat we dit doen. Het getuigt juist van valse bescheidenheid hier geen gebruik van te maken. De duivel kent dit systeem. Hij wil ons afsnijden van Gods Genade (Grace) door ons aan te klagen, te stelen, te bedriegen en te liegen over het perfecte werk van Christus.

In Johannes 16 zegt Jezus:

Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook