DOOR JEZUS' STRIEMEN ZIJN WIJ GENEZEN


Jesaja 53
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.


Eén van de grootste punten van kritiek op de film "The Passion Of The Christ", met Mel Gibson, was dat deze te gewelddadig was, vooral het deel waar Jezus werd afgeslacht. Als we de Bijbel lezen, weten we dat het niet gewelddadig genoeg was! In bijvoorbeeld Jesaja 52 lezen we:

zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders

In de film zag het gezicht van de acteur, die Jezus speelde, er best nog wel aardig uit. In werkelijkheid had Jezus geen glorie of gestalte meer, toen Hij aan het kruis hing. Jesaja 53 bevestigt dit:

Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

Jezus werd geslagen tot Zijn gezicht compleet kapot en onherkenbaar was. Nooit is iemand zo geslagen. In de film was slechts een klein deel van Zijn botten zichtbaar. In Psalmen 22 lezen we:

Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.

Alle botten van Jezus waren zichtbaar. Zo is Hij gemarteld en geslagen. Tijdens Zijn marteling dacht Jezus aan jou en mij. Hij onderging niet slechts de zweepslagen op Zijn vleesloze rug, Hij onderging ook onze kwalen en ziekten, zoals we in Jesaja 53 kunnen lezen:

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.

Jezus ontving de straf! Wij ontvangen genezing:

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Genezing is dus ons recht, omdat Jezus de prijs al betaald heeft voor onze genezing. Als satan zegt: "Je kunt niet worden genezen", antwoord dan eenvoudig: "Jezus heeft voor mijn genezing betaald. Ziekte heeft niet het recht om in mijn lichaam te zijn. Ik ben genezen in Jezus' Naam!"

Elke vloek van ziekte (tegenwoordig erfelijke aandoening genoemd) viel op Jezus. Hij droeg alles. De prijs is betaald!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook