GERECHTIGHEID IS NIET "JUIST DOEN", MAAR "JUIST ZIJN"!


Romeinen 4
Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

Waar denk jij dat gerechtigheid over gaat? Iets wat je doet of wat je bent? "Juist doen" of "juist zijn"?

De Bijbel leert ons dat na het offer van Jezus aan het kruis, God diegenen rechtvaardigt die in Jezus Christus geloven, maar niet diegenen die ernaar streven de wet te gehoorzamen (Galaten 2):

weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

In 2 Korinthe 5 lezen we:

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Met andere woorden: op het moment dat wij in Christus geloven, ziet God ons als rechtvaardig, onafhankelijk van onze werken of gehoorzaamheid! Romeinen 4 bevestigt dit:

Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.

Dit is de kern van het nieuwe verbond! Gerechtigheid uit geloof en niet uit (goede) werken! Je bent dus niet rechtvaardig, omdat je moreel oprecht bent. Je bent ook niet rechtvaardig omdat je jezelf goed kunt beheersen. Je bent ook niet rechtvaardig omdat je dagelijks tien hoofdstukken uit de Bijbel leest. Je bent ook niet rechtvaardig omdat jij je rechtvaardig voelt. Je bent slechts de werkelijke gerechtigheid van God in Christus, omdat het offer van Jezus jou dat maakte! Als je dat gelooft, wordt je geloof gerekend tot rechtvaardigheid!

En dit is waar God wil dat jij je geloof gebruikt. Als je rechtvaardig bent door je daden, heb je geen geloof nodig. Je hebt ook geen geloof nodig om te weten dat je zondig bent. Maar je hebt geloof nodig om te geloven en te verklaren dat je de gerechtigheid van God in Christus bent, ook tijdens jouw worsteling met verleiding en zonde!

Als je bijvoorbeeld tegen je man of vrouw gescholden hebt, wil God juist dat jij je geloof toont door jezelf nog steeds als rechtvaardig te zien, ondanks jouw falen! Door deze levende openbaring dat je nog steeds rechtvaardig bent, zal je de kracht krijgen om van je man of vrouw te houden en je met hem of haar te verzoenen!

De duivel herinnert je misschien aan je slechte karakter en betwijfelt je integriteit, vaak via andere mensen. De duivel klaagt je aan: "Hoe durf jij jezelf rechtvaardig te noemen, terwijl je net iets verschrikkelijks deed??" Negeer gewoon zijn leugens en belijdt vrijmoedig: "Ik ben niet rechtvaardig vanwege wat ik heb gedaan of niet gedaan. Ik ben slechts rechtvaardig vanwege het bloed en het volbrachte, perfecte werk van Jezus Christus aan het kruis!"

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook