GOD IS EEN GEVER, GEEN NEMER!


Romeinen 8
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Sommige Christenen geloven wel dat God geeft, maar ze geloven ten onrechte dat Hij ook neemt. Bij begrafenissen horen we soms de woorden "De Heere geeft en de Here neemt het. Gezegend zij de naam van de Heer."

Sommige mensen hebben een (ernstig) ziek kind, en sommigen beweren "Je kunt niet zeker weten wat de Wil van God is. Misschien geneest God het kind, misschien niet." Wat mensen dan eigenlijk beweren is dat ze van God een kind krijgen, dat vervolgens door God wordt weggenomen.

Job toonde dezelfde houding toen hij te horen kreeg dat hij zijn bezit en kinderen had verloren. Omdat hij dacht dat God de bron van zijn problemen was en niet wist dat het eigenlijk satan was die het leed veroorzaakt had, zei Job:

Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd!

Een dergelijke verklaring lijkt God te eren, maar in werkelijkheid onthult het een onjuiste kijk op onze hemelse Vader, ondanks de goede bedoelingen die mensen vaak hebben! Als kinderen van God weten we wat de Wil van de Vader voor ons is. God is een Gever, geen nemer! Jezus zei in Lukas 12:

Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

En in Johannes 10 lezen we:

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Jezus komt om te geven. De duivel, satan, is een dief, die steelt, doodt en vernietigt. Jezus voorziet in iedere behoefte, genas iedere zieke die voor Hem werd gebracht, en aan het kruis gaf Hij Zijn eigen leven. Nooit nam Jezus iets weg van de mensen die naar Hem toekwamen. En, Jezus zegt in Johannes 14 dat iedereen die Hem heeft gezien (God) de Vader heeft gezien:

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien

Onze Hemelse Vader wil dat jij weet en begrijpt dat Hij degene is die jou alle goede dingen geeft:

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

En omdat Hij ons Jezus gegeven heeft, zal Hij ons "al deze dingen erbij geven"! God is een Gever, geen nemer!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook