HET GILGAMESJ-EPOS


Genesis 7
En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden.


Critici beweren dat het Gilgamesj-epos een zondvloed-achtig verhaal beschrijft dat ouder is dan de zondvloed die in de Bijbel beschreven wordt. Maar, is dat zo??

We beschouwen eerst de zondvloed, zoals die in de Bijbel beschreven wordt. De Bijbel is zeer duidelijk, we kunnen een redelijke indicatie geven van de periode waarin de zondvloed plaatsvond. Wanneer de zondvloed precies heeft plaatsgevonden, is niet helemaal met zekerheid bekend, maar we kunnen een redelijke schatting geven! Aangenomen dat de geslachtsregisters in Genesis hoofdstuk 5 en 11 compleet zijn en dat er een "vader-zoon" relatie is bij hen die in de geslachtsregisters genoemd worden, dan heeft de vloed plaatsgevonden in 2459 v.Chr., 1656 jaar na de schepping en Adam zou geschapen zijn in 4115 v.Chr.

Critici gebruiken (misbruiken?) het Gilgamesj-epos om het Bijbelse verhaal van de zondvloed te ontkrachten, maar ten onrechte! Het Gilgamesj-epos is een kopie van de Bijbel.

Bewijs

Wanneer we aannemelijk kunnen maken dat het Gilgamesj-epos na de zondvloed geschreven is, kunnen we aannemen dat het Gilgamesj-epos gebaseerd is op de Bijbelse vertelling. Volgense de huidige wetenschap is het Gilgamesj-epos een van de oudste literaire werken. De oorsprong van dit heldendicht ligt waarschijnlijk in het Sumer van ca. 2100 v.Chr. Gilgamesj zelf zou koning zijn geweest in Uruk rond 2620 v.Chr. Het epos werd ontelbare malen overgeschreven en bewerkt en het verspreidde zich over een groot gebied. Daarmee is aangetoond dat deze epos enkele honderden jaren na de zondvloed geschreven is. En, cynisch, maar waar, diezelfde critici leveren zo een aanwijzing voor het plaatsvinden van een zondvloed, niet volgens het Gilgamesj-epos, maar volgens de Bijbel!

Vind je de Bijbelse zondvloed een sprookje? Geloof je niet in de Bijbel, laat staan in de zondvloed? Vind je het aannemelijker dat de mens ontstaan is uit één of ander macromolecuul doordat water op een steen drupte (ofwel we zijn van een steen afkomstig)? Vind je het veel waarschijnlijker dat miljarden jaren geleden niks ontplofte en dat uit dit niks een oneindig zware punt spontaan ging ronddraaien, zich niks aantrok van de wet van behoud van moment en de eerste wet van de thermodynamica negeerde, om uiteindelijk te evolueren tot sterrenstelsels en planeten? Mail ons dan de harde bewijzen voor dit onwaarschijnlijke sprookje, en mail ons tevens de harde bewijzen tegen de Bijbelse zondvloed!

De Ark van Noach en de zondvloed worden in de Bijbel beschreven.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook