GEEST, ZIEL EN LICHAAM


1 Thessalonicenzen 5
En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.


In 1 Thessalonicenzen 5 lezen we dat we uit drie delen bestaan:

geest, de ziel en het lichaam

Iedereen weet en begrijpt wat ons lichaam is. We hoeven maar in de spiegel te kijken, en we zien een deel daarvan. Je kunt je lichaam voelen, door het aan te raken. De ziel is voor velen al wat lastiger, maar, om het te begrijpen: als je tegen iemand praat, praat je tegen de ziel, ons mentale en emotionele deel. In onze ziel bevinden zich onze wil, ons denken, onze emoties, maar ook ons geweten. Ook de ziel is aan te raken. Door woorden kunnen mensen boos of blij worden. Met woorden kunnen mensen gekwetst worden. We zijn onafgebroken verbonden met ons lichaam en met onze ziel, door onze vijf zintuigen. Bij de geest ligt dat totaal anders. In Johannes 3 lezen we:

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Er is dus geen rechtstreekse verbinding tussen ons vlees (lichaam en ziel) en geest. We kunnen onze geest dus niet met onze vijf zintuigen waarnemen. Onze geest is het deel waar God mee communiceert. Het is het deel waar al het leven en de kracht van God doorheen stroomt. Als je wil weten hoe je geest is, moet jij je wenden tot God(s Woord). In Jakobus 1 lezen we iets opmerkelijks:

Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.

De Bijbel is dus in feite onze geestelijke spiegel. Wanneer we daarin lezen, leren we onze geest kennen. Om te weten hoe je eruit ziet, kijk je in een spiegel. Je kunt er niet altijd op vertrouwen hoe jij het voelt. De werkelijkheid kan totaal anders zijn. Om te weten hoe we er geestelijk uitzien, kijken we in Gods Woord. De Bijbel geeft een volmaakt perfect beeld van wie jij in de geest bent. In 2 Korinthe 5 lezen we:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Als je niet begrijpt dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest, zal dit niet begrepen kunnen worden. Mensen kunnen zelfs verward of gefrustreerd worden. De vernieuwing gaat niet over ons lichaam. Als je voor de wedergeboorte dik was, ben je dat na de wedergeboorte ook. Je lichaam is niet nieuw geworden. Het gaat ook niet over de ziel. Je iq verandert niet na de wedergeboorte. Veel emoties veranderen niet direct. De verandering moet dus logischerwijs over de geest gaan. De geest wordt totaal vernieuwd bij de wedergeboorte. De geest is na de wedergeboorte perfect. Als mensen dit niet begrijpen, zullen ze zich misschien afvragen waarom ze geen verandering constateren na de wedergeboorte. Sommige gaan zelfs twijfelen aan hun redding! In Romeinen 8 lezen we:

Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.

Wanneer we wedergeboren zijn, is onze geest net zo heilig en perfect als de Geest van Jezus. Volgens Johannes 4 moeten we God aanbidden in geest en waarheid. Hoe kan God omgang hebben met onheilige mensen? Zelfs als wij onze uiterste best doen, voldoen we niet aan Gods norm. Maar, als we begrijpen dat onze wedergeboren geest perfect is, begrijpen we ook dat God omgang met ons kan hebben in de geest. Onze geest is immers, door het werk van Christus, perfect en rechtvaardig.

Het is vervolgens de bedoeling dat we onze ziel in overeenstemming brengen met datgene wat er in de geest gebeurt. We gaan dan zelfs de fysieke vruchten ervan plukken! Richten we ons op de geest, dus de waarheid, of richten we ons uitsluitend op hetgeen we waarnemen met onze vijf zintuigen? Dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, leeft in ons! Velen beseffen dit niet. De Bijbel leert ons dat we ons denken moeten vernieuwen. En als we dit blijven doen, zullen we ook de fysieke vruchten daarvan plukken! In Romeinen 12 lezen we:

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Met andere woorden, er wordt druk uitgeoefend door de wereld, maar ook door satan, door ongelovigen en door de omstandigheden waarin wij ons bevinden. We kunnen deze druk niet ontlopen. We kunnen wel, volgens Romeinen 12 ons denken vernieuwen, door de Bijbel te lezen en ons te laten leiden door de Heilige Geest. Een gelovige zou zich dus niet moeten laten beheersen door natuurlijke zaken, maar door de geestelijke waarheid. Het denken van de meeste gelovigen komt niet overeen met Gods Woord. In het Bijbelboek Filemon lezen we:

Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus, ...

Dit betekent dus dat door al het goede te erkennen dat in ons is door Christus, er een proces op gang komt, waardoor we groei gaan ervaren in onze ziel, waardoor ons leven gaat veranderen. Het goede zal vanuit onze geest onze ziel bereiken, en ook ons lichaam. Enige dat wij "moeten" doen is ons denken vernieuwen en toestaan dat God (de Heilige Geest) in ons werkt. Uiteindelijk zal het niet slechts onszelf ten goede komen, maar ook anderen zullen er door aangeraakt worden!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook