HEEFT JEZUS ECHT BESTAAN?


Johannes 14
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.


Helaas twijfelen velen aan het feit dat Jezus op aarde geleefd heeft. Maar, historici en wetenschappers zijn het er over eens: Jezus heeft echt geleefd (en leeft nog steeds!). Maar, hoe weet men dat zo zeker? Zijn er (naast de Bijbel) bronnen die het bestaan van Jezus bevestigen? Er is geen enkele twijfel dat Jezus behoorlijk veel sporen heeft achtergelaten in de literatuur, en niet "slechts" in de Bijbel! Over niemand is zoveel geschreven als over Jezus Christus! Zowel voor- als tegenstanders hebben over Jezus geschreven, en dat maakt het bewijs van Zijn bestaan alleen nog maar sterker. Want, waarom zal een tegenstander over Jezus schrijven, als het beter zou zijn het bestaan van Jezus te ontkennen? Natuurlijk is de Bijbel het belangrijkste Boek waarin we over Jezus kunnen lezen: de vier evangeliën (Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes) schrijven allemaal enkele tientallen jaren na de dood van Jezus een biografie over het leven van Jezus. Maar ook de voormalige Christen-vervolger Paulus wordt geraakt door het Werk van Jezus, bekeert zich en schrijft een groot deel van het Nieuwe Testament, met daarin veel over (het leven van) Jezus.

Mensen die denken dat de Bijbel het enige "oude boek" is dat over Jezus schrijft vergissen zich enorm. Flavius Josephus, een bekende Joodse geschiedschrijver, beschrijft Jezus als een wijze man met zowel Joodse- als niet-Joodse volgelingen. Josephus had geen enkel belang om over Jezus te schrijven. Waarom deed hij dit dan wel? De reden is simpel: omdat Jezus op aarde geleefd heeft!

De Griekse filosoof Celsus uit de tweede eeuw beschrijft Jezus als een oplichter en noemt Zijn wonderen "zwarte magie". Voor Celsus zou het veel eenvoudiger geweest zijn het bestaan van Jezus te ontkennen, als Hij niet bestaan zou hebben... de waarheid is echter dat Jezus op aarde geleefd heeft! Celsus, een fel tegenstander van Jezus, kon dus niet anders dan Hem zwart maken, want, ontkennen was geen optie.

Volgens sommigen hebben de Romeinen nooit iets over Jezus geschreven of gezegd? De waarheid is totaal anders. Romeinse historici als Tacitus en Suetonius erkenden dat Jezus Christus de oprichter was van het Christendom. Ze wisten dat Hij op aarde geleefd heeft, ze wisten dat Hij aanhangers had en dat Hij gekruisigd was. Ze zagen Hem echter als een bedreiging voor de Romeinse overheid, en daaruit kunnen we simpel concluderen dat ook de Romeinen wisten dat Jezus op aarde geleefd heeft!

De meeste historici twijfelen absoluut niet aan het bestaan van Jezus Christus. De Bijbel beweert dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. In 1 Korinthe 15 lezen we dat er minimaal enkele honderden getuigen waren die Jezus NA Zijn opstanding nog gezien hebben:

Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk...

Als de opstanding van Jezus een leugen is, waarom lezen we daar dan niks of weinig over? Het tegendeel is waar: Jezus is opgestaan uit de dood, en velen konden daarover getuigen. Veel volgelingen van Jezus en schrijvers over Jezus hebben de verkondiging van Jezus' opstanding met hun leven moeten betalen. Waarom zouden mensen sterven voor een onwaarheid? De reden is eenvoudig: ze hebben iets bijzonders meegemaakt (de opstanding van Jezus Christus), en daarover geschreven. De reacties namen ze op de koop toe, zelfs als het de aardse dood betekende!

Hoewel er geen direct archeologisch bewijs is dat Jezus fysiek op aarde heeft rondgelopen, zijn er wel vondsten gedaan die de plaatsen en gebeurtenissen rondom Jezus bevestigen. Beenderen met daarin kruisnagels wijzen op het gegeven dat in die tijd mensen gekruisigd werden, er zijn archeologische vondsten gedaan die het bestaan van mensen die Jezus ontmoet hebben bevestigen, en, enige tijd heeft men beweerd dat Jezus geen Jood kon zijn, omdat het gebied Galilea niet Joods was, tot er bij opgravingen in het betreffende gebied Joodse baden gevonden werden en een synagoge uit die tijd! Al deze vondsten maken de Bijbelse verhalen geloofwaardig!

Toch geloven veel mensen niet meer in Jezus, of in Zijn bestaan. Een gebrek aan kennis is één van de oorzaken waarom mensen niet meer in (het bestaan van) Jezus geloven. De voormalige journalist en atheïst Lee Strobel ging op zoek naar het bewijs dat de Bijbel niet waar kon zijn, omdat zijn vrouw Christen geworden was. In zijn zoektocht naar tegenbewijs, ontdekte Strobel dat Jezus daadwerkelijk heeft bestaan en dat Hij opgestaan is uit de dood. Hij besloot een boek te schrijven, dat we van harte kunnen aanbevelen, getiteld: "Bewijs genoeg". In 2017 is zijn boek verfilmd (The Case for Christ).

De vraag is nu wat jij met dit gegeven doet? Kies jij voor Jezus?

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook