GOD HELPT DE HULPELOZEN!


Psalmen 63
voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.

Er zijn veel mensen die om gebed vragen, omdat ze geen uitweg meer zien uit de ellende waarin ze verkeren. Ze weten of denken dat hun ellende "eigen schuld" is. Ze zijn zo vertwijfeld dat ze niet weten of God hun gebeden zal (ver)horen. Het is niet zo moeilijk om in te zien dat heel veel problemen onze eigen schuld zijn. Maar juist als we straf verdienen (en dus geen zegeningen verdienen) kunnen we genade ontvangen - de onverdiende gunst en onverdiende hulp van God! Als we geen schuld hebben, hebben we ook geen genade nodig!

Echter, we moeten stoppen te proberen Gods hulp of genade te verdienen. God is onze Verlosser en Redder, zonder dat we iets verdienen! Als we constant door middel van werken iets willen verdienen, proberen we onze eigen redders te zijn. God zal dan zeggen: "Red jezelf, want Ik zal je niet helpen als je Mijn hulp niet nodig hebt!"

God helpt juist diegenen die zichzelf niet proberen te redden of helpen! Hij helpt diegenen die hulpeloos zijn en beseffen dat ze afhankelijk van Hem zijn. Hij helpt diegenen die naar Hem kijken alszijnde de enige Bron, de enige Verlosser en de enige Helper voor alle problemen.

Als je zegt: "Mijn probleem is dat ik zwak ben", zegt God: "Dat is geen probleem. Ik ben je kracht!"

Als je zegt: "Hemelse Vader, mijn gezicht is het probleem. Ik ben lelijk", zegt God: "Mijn gezicht zal op de jouwe schijnen. Ik ben jouw glorie!"

Als je zegt: "Hemelse Vader, ik ben zelf het probleem. Ik ben een niemand", zegt God: "Ik zal jou iemand maken!"

Helaas proberen velen zichzelf te helpen, in de veronderstelling dat we voor bepaalde zaken God niet nodig hebben. Maar God zegt in Johannes 15:

zonder Mij kunt u niets doen.

Geloven wij dat echt? Of geloven we dat we zonder Hem nog steeds een aantal dingen kunnen doen om onszelf te redden of te helpen?

Uitsluitend wanneer we beseffen dat we niets kunnen doen, en niets in en van onszelf kan zijn, kunnen we alle dingen doen door Christus, Die ons kracht geeft, zoals we in Filippenzen 4 lezen:

Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

Slechts dan zullen we zien dat de onverdiende genade, hulp en gunst van God ons verlost van elk kwaad!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook