WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE HEMEL?
DEEL 1: IS DE HEMEL EEN LETTERLIJKE PLAATS?


Kolossenzen 3
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.


Zowel de hel als de hemel zijn reële plaatsen, waar mensen de eeuwigheid zullen doorbrengen. Als jij geen Christen bent, dan nodigen we je van harte uit de artikelen over de hemel te lezen, maar vooral te begrijpen hoe ook jij na het aardse leven eeuwig in de hemel kan en mag zijn! Aan het eind van ieder artikel leggen we dit uit! En, mocht je vragen hebben? Neem gerust contact met ons op per email of via facebook, per pb.

Maar ook voor Christenen is het van groot belang na te gaan wat de Bijbel zegt over de hemel! Paulus zegt in Kolossenzen 3 niet voor niets dat we de dingen moeten bedenken die boven (de hemel!) zijn, en niet op de aarde! De Bijbel noemt en herhaalt de hemel honderden keren, niet omdat God uitgepraat was, maar omdat het een essentieel onderwerp is! Een Christen richt zich dus niet meer op de zaken van de wereld, maar op de zaken van Gods Koninkrijk en de hemel. De hemel en de hel zijn reëler dan het aardse leven!

In verschillende artikelen behandelen we diverse vragen, zoals "waar is de hemel?", "heb ik hetzelfde lichaam in de hemel?", "herken ik anderen in de hemel, en herkennen anderen mij?", "hoe oud ben ik in de hemel?", "gaan kinderen naar de hemel?" en, misschien wel de meest gestelde vraag: "gaat mijn (huis)dier naar de hemel?".

Misschien ken je de plaatjes wel, waar witte mensen met een harpje op een wolk zitten? We zullen je geruststellen! De Bijbel leert ons gelukkig iets totaal anders!

Is de hemel een letterlijke plaats?

We leven in een wereld waar occultisme hoogtij viert. Zelfs veel gelovigen denken dat de hemel een symbolische of figuurlijke plaats is, of dat we kunnen spreken over "hogere sferen" of een hogere toestand van bewustzijn. Sommige bekende songs beweren zelfs dat de hemel een plaats op aarde is! Niks van dit is waar! De hemel is een letterlijke, fysieke, geografische plaats, waar engelen, mensen en dieren zijn! In Johannes 14 lezen we Jezus' woorden:

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

In Hebreeën 11 lezen we:

Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is....

Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.


De Bijbel laat geen enkele ruimte voor twijfel! De hemel is een fysieke plaats, een vaderland, met daarin een stad, een Ontwerper (God!).

De locatie van de hemel

In Jesaja 14 lezen we over de val van Lucifer:

Hoe bent u uit de hemel gevallen.... Ik zal opstijgen naar de hemel tot boven Gods sterren... ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.

Hoewel we niet de exacte locatie van de hemel kennen, weten we wel dat de hemel (en er zijn drie hemels: de atmosfeer van de aarde, het universum en de hoogste hemel) boven Gods sterren is, boven de aarde, ergens in het noorden.

Efeze 4 bevestigt dit:

Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.

In vervolg-artikelen zullen we veel andere veel-gestelde vragen behandelen, vragen waar sommigen al jaren mee lopen!

Wat jij je nu wel kunt afvragen is of jij er bij hoort? De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de enige Weg is. Alle andere wegen voeren tot de hel, omdat ieder mens de relatie met God verziekt heeft. Jezus Christus heeft de Weg naar de Hemel voor ons vrijgemaakt. De Bijbel zegt in Johannes 3:

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook