HOE GROOT WAS DE ARK VAN NOACH? EN, IS HET BELANGRIJK?


Genesis 6
Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte.

De Bijbel leert ons dat de ark van Noach 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog was. In Genesis 6 lezen we:

Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte.

Uitgaande van een el van 45 cm was de ark dus 135 meter lang, 22 meter breed en 13 meter hoog. Misschien ken je wel de tekeningen en afbeeldingen van de ark. Bekijk onderstaande afbeelding eens:


Het onderste tekeningetje past dus totaal niet bij de werkelijkheid. De bovenste afbeelding komt veel meer overeen met de werkelijkheid. Nu vraag jij je misschien af of dit van belang is? Waarom zouden kinderen niet onderstaand tekeningtje mogen maken of gebruiken? In 2 Petrus 3 lezen we iets opvallends:

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

Petrus waarschuwt dus voor de tijd waarin we nu leven! Er zijn mensen die spotten met de wederkomst, maar, in hetzelfde stukje wordt gezegd dat ze ook spotten met de schepping en zondvloed! We moeten het Bijbelse verslag uit Genesis dus heel erg serieus nemen! Als mensen spotten met de wederkomst, spotten ze vaak ook met de schepping. Andersom komt dus ook voor: er wordt gespot met de schepping, met als gevolg dat er gespot wordt met de wederkomst.

Een tweede reden is dat veel mensen (vooral kinderen en jongeren) de logische vraag stellen hoe alle dieren in de ark konden passen, met vaak ongeloof tot gevolg! Deze vraag is gebaseerd op de misleidende onderste afbeelding; een kleine ark, met daarin een paar dieren.

Onze oproep aan kerkleiders, onderwijzers, maar ook ouders, is gedegen onderwijs te geven m.b.t. Bijbelse schepping. Een suggestie: maak een ark van hout of karton met een lengte van 135 cm, een breedte van 22 cm en een hoogte van 13 cm (dus schaal 1:100). Laat kinderen vervolgens van klei, papier, karton, stof (of een ander materiaal) dieren maken, waarbij 1 meter overeenkomt met 1 cm. Een olifant wordt dan ongeveer 2,5 cm groot, terwijl kleine dieren slechts enkele millimeters groot zijn. Wanneer dit beeldend gemaakt wordt, zal geen enkel kind zich meer afvragen hoe al deze dieren in de ark passen. Het is naast een leuke bezigheid ook een nuttig stukje onderwijs, gebaseerd op Bijbelse waarheid!

Kortom: Gedegen onderwijs voorkomt onlogische vragen, en daarmee ook ongeloof!

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook