MAAK VAN JE HUIS EEN HUIS VAN GEBED!


Markus 11
En Hij gaf onderwijs en zei tegen hen: Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

Het zou geweldig zijn als we iedere keer wanneer bidden, direct antwoord en een oplossing ontvangen. Dank God voor directe en snelle resultaten, maar wat doen we als er niet directe (zichtbare) resultaten zijn? De beloftes van God zijn er voor ons, maar, wat doen we in de tijd, waarin we de resultaten van de beloftes nog niet zien?

Jezus liet ons zien wat we moeten doen!

In Markus 11 vervloekt Jezus een vijgeboom, maar, de boom verdween niet onmiddellijk. Vervolgens lezen we dat Jezus de in tempel ging, deze reinigde, en zei dat het een huis van gebed zal zijn, en geen rovershol:

En zij kwamen in Jeruzalem; en toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon Hij hen die in de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven; en de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde Hij om, en Hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En Hij gaf onderwijs en zei tegen hen: Staat er niet geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

De volgende dag zagen de discipelen dat de vijgeboom verdord was:

En toen zij er 's morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af.

In 1 Korinthe 3 lezen we dat we Gods tempel zijn, en dat de Heilige Geest in ons woont:

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

En, deze tempel moet een "huis van gebed" zijn, en dus geen "huis van dieven". Deze dieven zijn de krachten van de duisternis, die komen om te stelen. In 1 Korinthe 6 lezen we zelfs dat ons lichaam de tempel van de Heilige Geest is:

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

De dieven komen om te stelen; ze stelen onze geestelijke en lichaamlijke gezondheid, onze kracht, onze wijsheid, onze hoop en uiteindelijk zelfs ons geloof.

Maak van je tempel dus een huis van gebed, bid in de Geest, zoals we in Efeziërs 6 lezen:

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

De Heilige Geest komt onze zwakheden te hulp, zoals we in Romeinen 8 lezen. De Heilige Geest pleit voor ons:

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Maar, hoe lang moet ik bidden?

Hoe vaak probeert de vijand je aan te vallen met angsten en zorgen? Hoe vaak wil de vijand jou beroven? Geliefde, als jij van jouw tempel een huis van gebed maakt, zullen de krachten van de duisternis helemaal uit je leven worden verdreven. De tegenstander heeft geen macht meer, als wij in de Geest leven. Laat je daarom dus niet in met occulte zaken, zoals acupunctuur, reiki, hekserij, de islam, voodoo, drugs, enz.

Maak van je lichaam, Gods tempel, een huis van gebed door regelmatig in de Geest te bidden.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook