HET IJS OP DE POOLKAPPEN IS MILJOENEN JAREN OUD. IS DAT IN STRIJD MET DE BIJBEL?


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we naar een artikel van A.J.W. Boonstra:

IJs op de poolkappen kan in enkele duizenden jaren zijn gevormd

Ergens in Denver, Colorado (Verenigde Staten) staat een reusachtige diepvries waar ijskernen liggen opgeslagen. Waarom bewaart men ijskernen. IJskernen kunnen ons meer vertellen over allerlei zaken. Geologen gebruiken ijskernen voor onderzoek naar de ouderdom van de aarde, maar ook om te bepalen welke pollen voorkwamen aan de hand waarvan men weer uitspraken kan doen over klimaat en dergelijke. Vooral het ijs van Antarctica kan op buitengewone interesse van onderzoekers rekenen. IJskernen vertonen diverse lagen. Zo tref je in ijs witte lagen aan en lagen die meer helder zijn. Vele evolutionisten menen dat de lagen jaarringen vertegenwoordigen. In de zomer als de bovenste laag van het sneeuw smelt en opnieuw bevriest verschijnt dit als helder ijs. In winter als het sneeuw op elkaar gepakt wordt verschijnt deze als een witte laag in de ijskern. Door de jaarringen te tellen komen evolutionisten op een ouderdom van vele miljoenen jaren van de ijslagen op beide poolgebieden. De vraag is nu alleen of de ringen ook inderdaad jaarringen zijn?

In 1942 is er een eskadron vliegtuigen tijdens wereldoorlog II neergestort in Groenland. De vliegtuigen werden niet geborgen en in 1990 teruggevonden. Doormiddel van metingen vond men het verloren eskadron op ca. 780 meter diepte. Met andere woorden in 48 jaar tijd was er een ijslaag van 780 meter afgezet op de vliegtuigen. (1) Een simpel rekensommetje laat dan zien dat de ijskappen op de Noordpool helemaal niet gedurende miljoenen jaren gevormd zijn: 1942 - 1990 = 48 jaar. De vliegtuigen lagen ca. 80 meter onder het ijs. Dat is ongeveer 1,67 meter/jaar.

"84 procent van Groenland is bedekt met landijs van gemiddeld 1600 meter dik. In het midden is de dikte zelfs 3000 meter." (2) Het ijs op de Noordpool kan dus in minder dan 1800 jaar zijn gevormd. De gemiddelde dikte op Antarctica bedraagt ongeveer 4600 meter, waardoor ook deze ijskap in minder dan 2800 jaar gevormd zou kunnen zijn. (3) De laag ijs op de Noordpool hoeft dus helemaal niet reeds miljoenen jaren aanwezig te zijn en kan veel sneller zijn gevormd! (4) Bob Cardin heeft geholpen met de opgraving van dit vliegtuig. Volgens Bob Cardin lagen er vele honderden lagen ijs boven de vliegtuigen. (5) Diverse artikelen roepen nog steeds dat ijskernen jaarringen bevatten wanneer zij van warm naar koud overgaan. (6) De witte en heldere delen in de ijskernen geven helemaal geen zomer en winter periode aan, maar warme en koude perioden. Zelfs in een winter kunnen relatief warme perioden voorkomen en in de zomer ook koudere perioden. Heldere of witte delen zijn dus geen jaarringen, maar ringen die warmere en koude perioden aangeven, daarvan zijn er meerdere per jaar.

Verschillende dinosaurus botten in niet gefossiliseerde toestand zijn gevonden in de poolgebieden van Alaska. In 1961 vond een geoloog verschillende dinosaurus botten in niet gefossiliseerde toestand (7) In het Omni magazine van januari 1990 werd melding gemaakt van bevroren dinosaurusbotten. Ze werden beschreven als verse botten die je rustig aan een hond zou kunnen voeren. (8) Zo zijn er nog meer voorbeelden van vindplaatsen van niet gefossiliseerde botten van dinosaurussen en andere dieren waarvan reeds lange tijd is aangenomen dat ze zijn uitgestorven. Hoe kan dit toch? Hoe kan het dat botten van dieren die miljoenen jaren zijn uitgestorven, minimaal 65 miljoen jaar volgens evolutionisten, bewaard zijn gebleven? Het antwoord is simpel.... DAT KAN NIET !!! Het is volstrekt onmogelijk dat botten gedurende miljoenen jaren niet fossiliseren en zelfs zacht weefsel en bloedcellen bevatten. Toch is dat precies wat men op verschillende plaatsen heeft aangetroffen. Men zou denken dat bij evolutionisten een lichtje gaat branden. Helaas is men zo overtuigd van de evolutietheorie dat men zich niet wil verdiepen in het alternatief dat de Bijbel geeft. Als de aarde maximaal 6000 jaar oud is, en ijs op in de poolgebieden in enkele duizenden jaren zou kunnen vormen, is de vondst van dinosaurusbotten die niet zijn gefossiliseerd geen enkel probleem. Botten kunnen in landijs met gemak enkele duizenden jaren bewaard blijven, maar geen miljoenen.

De vraag is of evolutionisten zich nu de vraag stellen of hun theorie wel de juiste is, of stellen zij zich de vraag hoe het mogelijk is dat dinosaurusbotten miljoenen jaren bewaard konden blijven zonder te fossiliseren. Het laat zich niet moeilijk raden welke van deze twee vragen evolutionisten zichzelf stellen.

Auteur: A.J.W. Boonstra
Noten:
(1) Creation ex nihilo, June - August 1997, p. 13
(2) Vereniging voor weerkunde en klimatologie, website bezocht op 24 maart 2008, http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=189
(3) Aangezien wij de gemiddelde afzetting van sneeuw en ijs op Antarctica niet kennen betreft dit een grove schatting. Zelfs met een grove schatting blijft voldoende ruimte voor de zondvloed en periode voor de zondvloed op aarde over.
(4) De vliegtuigen zijn niet in het ijs weggezakt. De neus van een vliegtuig is het zwaarste onderdeel, waren de vliegtuigen weggezakt dan zou de neus naar beneden gericht zijn. De vliegtuigen zijn in een horizontale positie gevonden.
(5) DVD The age of the earth, Dr. Kent Hovind. Zie ook www.thelostsquadron.com
(6) Scientific American Feb. 1998 p. 82
(7) Journal of Paleontology, vol. 61 no. 6, 1986-7, pagina 198-200
(8) Don Lessem, Omni, Jan. 1990, p. 32


In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook