INTERVIEW MET GOD


Johannes 14
En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.


Al wat je moet doen is aan Mij vragen en Ik zal antwoorden

Ik droomde dat ik een interview had met God. "Kom binnen", zei God. "Dus jij wilt mij interviewen?" "Als U tijd heeft", zei ik. God glimlachte en zei: "Mijn tijd is de eeuwigheid en is genoeg om alles te doen".

Welke vragen zou jij me willen stellen?

"Wat heeft U het meest verbaasd van de mensheid?" God antwoordde: "Dat het ze verveelt om kinderen te zijn, haast hebben om volwassen te worden en er vervolgens naar verlangen om weer kind te zijn. Dat ze hun gezondheid verliezen om geld te verdienen en hun geld weer verliezen om hun gezondheid te herstellen. Dat ze, omdat ze vol verwachting naar de toekomst kijken, het heden vergeten en op zo'n manier dat ze noch in het heden, noch in de toekomst leven. Dat ze leven alsof ze nooit zullen sterven, en sterven alsof ze nooit geleefd hebben."

God nam mijn hand in de Zijne en we zaten zo een poosje toen ik vroeg: "Als ouder, wat zou U graag willen dat Uw kinderen zouden leren?" God antwoordde met een glimlach: "Te leren dat ze niemand kunnen leren of dwingen om van hen te houden. Wat ze kunnen doen is zich door anderen laten liefhebben. Te leren dat wat het meest waardevol is in hun leven, niet is WAT ze hebben, maar WIE ze hebben in hun leven.

Te leren dat het niet goed is om jezelf met anderen te vergelijken. Iedereen wordt individueel beoordeeld op wat zij gedaan hebben, niet in vergelijking met anderen. Te leren dat een rijk persoon niet diegene is die het meeste heeft, maar diegene is die het minste nodig heeft!

Te leren dat het maar een paar seconden duurt om een grote wond te openen in diegene die we liefhebben, en dat het vele jaren duurt om dat te genezen. Te leren om te vergeven door vergeving toe te passen. Te leren dat er mensen zijn die zielsveel van hen houden zonder dat ze in staat zijn om dat te uiten of te laten zien.

Te leren dat je met geld alles kunt kopen behalve geluk! Te leren dat twee mensen naar hetzelfde ding kunnen kijken en beiden iets anders zien. Te leren dat een echte vriend iemand is die alles van je weet en toch van je houdt.

Te leren dat het niet altijd genoeg is om door anderen te worden vergeven, maar dat ze zichzelf moeten vergeven." Ik zat daar een poosje te genieten van het moment. Ik dankte Hem voor Zijn tijd en voor alles wat Hij voor mij en mijn familie gedaan heeft. Hij antwoordde "Altijd. Ik ben hier vierentwintig uur per dag. Al wat je moet doen is aan Mij vragen en Ik zal antwoorden."

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook