JONY


Markus 9
En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Jehoshua betekent in het Hebreeuws God redt

De wanhoop om te spreken tegen een lege hemel, tegen een God die afwezig schijnt, is mij niet onbekend. Daarom wil ik graag van een ervaring vertellen. Enige jaren geleden kwam ik in een leerhuis. Het ging over de Heilige Geest. Toen ik zei dat ik zo ontzettend weinig daarvan merkte, bleef dat bij iemand hangen. Een paar maanden later werd ik uitgenodigd om samen met mijn vrouw deel te nemen in een gebedsgroep. Theologisch verantwoord of niet, wij vonden het een prima ervaring om met anderen te bidden. Niet gestructureerd, maar gewoon. Ieder kwam met geheel zijn hebben en houden. Dat verschaft een basis van vertrouwen, want dan ben je heel kwetsbaar. Na het voorjaar ging de groep uit elkaar en misschien zouden we elkaar in het najaar weer ontmoeten.

Augustinus zegt: "Ik zou zonder wonderen geen Christen zijn."

Jony een jonge vrouw was er ook bij. Zij was zwaar gehandicapt. Op een concours hippique liep zij met aan elke hand een kind van haar zus. Er sloeg een paard op hol, dat zij niet meer kon ontwijken. Ze gooide de kinderen van zich af, maar kreeg de kar over haar heen. Haar been werd verbrijzeld, hoog bij het bekken. De pijnen waren ondraaglijk. Het been moest geamputeerd worden, maar dat kon niet. In die agonie van pijn wilde ze sterven. Toen kwam er iemand aan haar bed die vroeg of ze voor haar mocht bidden in een groep. - Alsjeblieft als die pijn maar zou stoppen -. Toen wij haar leerden kennen zat ze met een vrolijk gezicht in een rolstoel. Het been was diep paars en twee keer zo dik. Medisch gezien was er niets meer aan te doen. Ze vertelde dat ze nu zonder medicijnen was en dankte de Heer daarvoor. Wel, als er iemand is die alle argumenten kent om dat in twijfel te trekken, dan ben ik het wel. Geen medicijnen meer door gebed? Wat mij wel zeer verbaasde is dat ze zelf verpleegster was. Zij had de Heer aanvaard als haar Verlosser en nu wijt zij haar verbetering uitsluitend aan gebedsverhoring. Zij was ook in ons gebedsgroepje. Er werd steeds, voor mij misschien tegen beter weten in, om genezing gevraagd. Ik had beter Thomas kunnen heten. Enige weken later werd ik opgebeld. Theo, heb je gehoord dat Jony loopt. Dat bracht bij mij een heftige emotie. Dat kon niet. Dat kon echt niet!!! Maar het was toch gebeurd. Mijn verstand ging het te boven. Het was niet te bevatten. Mijn hart juichte. Tranen van blijdschap. Gij overweldigt mij met zachte overmacht! Blaise Pascal zegt; "De laatste stap van het verstandelijke denken is de erkenning dat er oneindig veel dingen zijn die het verstand te boven gaan. Als het aan dat inzicht niet toekomt is het maar zwak. En als de natuurlijke dingen het verstand al te boven gaan, wat moeten we dan zeggen van de bovennatuurlijke?" En zo zie ik het als een teken dat God dat bij wijze van grote genade aan ons heeft getoond. Het maakt mij nederig en toch blij.

De huisarts en zijn vrouw behoorden tot haar (ongelovige) vriendenkring. Als dokter had hij haar voorzichtig getracht voor te bereiden op een levenslang rolstoelgebruik. Dat had ze hem zeer kwalijk genomen. Ze had gezegd: "Door dat te zeggen maak je dat ik me gestigmatiseerd voel. Zeg mij dat nooit meer. Wat bij jou niet mogelijk is, is bij de Heer wel mogelijk". Ze wilde het doktersechtpaar verrassen. Haar vriendin, de vrouw van de dokter kon haar ogen niet geloven. Toen zij in de tuin wandelde en de arts haar zag rolde hij letterlijk van zijn stoel van verbazing.

Sinds die tijd stel ik mij veel nederiger op. Ik aanvaard de impact van de Heer op mijn leven. Het is of Hij sindsdien nader tot mijn werkelijkheid is gekomen. Hij behoort veel meer tot de werkelijkheid van mijn leefomgeving. Hoe ik Hem voorstel? Christus is voor mij veel dichterbij gekomen in de eerste woorden van het Johannesevangelie. Voor het Woord lees ik daar als Gebeuren, als een Actief Principe, als een Kracht die alles doordringt en draagt, waardoor de Schepping werd. Dat oneindig goddelijk grootse heeft zich in Jezus geopenbaard en is zo aanspreekbaar. Jehoshua betekent in het Hebreeuws God redt; dat heeft Hij in deze aan mij getoond.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook