JOUW "WERK" IS ZIJN RUST BINNEN TE GAAN!


Hebreeën 4
want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.

"Rusten" is essentieel in het Christelijke leven. In Hebreeën 4 lezen we:

want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust

Als Christen "moeten" we in alles op God vertrouwen en controle uit handen geven. Niet op ons "zelf" vertrouwen, maar op Hem vertrouwen! Ons enige "werk" is Zijn Rust binnen te gaan! Hoe goed we met God wandelen, hangt af van hoe goed we rusten in het volbrachte werk van Christus.

Het beloofde land was een land van rust waar God Zijn volk "grote en mooie steden beloofde die ze niet zelf gebouwd hadden, vol met huizen met kostbare dingen, wijngaarden en olijfbomen bomen die ze niet zelf geplant hadden", zoals we in Deuteronomium 6 lezen:

Wanneer het dan gebeuren zal dat de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft u te zullen geven - grote en goede steden, die u niet gebouwd hebt, huizen, vol van allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden, die u niet geplant hebt - en u gegeten hebt en verzadigd bent.

Maar in plaats van dit klakkeloos te geloven, wandelde Gods volk veertig jaar lang in de woestijn. Het volk weigerde te geloven dat God hun een land had gegeven waar alles was voorbereid - het werk was voltooid. Ze konden niet geloven dat God hun een land had gegeven vol goede en kostbare dingen om van te genieten, een land dat in alle opzichten welvarend en rijk was uit Zijn overvloedige voorraad!

Tegenwoordig zijn er ook gelovigen die nog steeds niet kunnen geloven dat het werk van Jezus echt compleet en voltooid is. Ze proberen een voltooid werk af te maken en een verslagen duivel te verslaan, door eigen inspanningen. Sommige gelovigen werken altijd en proberen hun genezing, succes en overwinning zelf te bereiken. God wil juist dat we stoppen met proberen en dat we beginnen te vertrouwen op Zijn liefde voor ons. Hij wil dat we stoppen met werken en worstelen! God wil dat we gaan rusten en geloven in Zijn Genade jegens ons!

Het enige "werk" dat we vandaag nog moeten doen, is Zijn rust binnengaan. We moeten elke dag werken om Zijn rust te betreden, door ons te voeden, door Bijbel te lezen en een kerk te zoeken waar de Genade van Christus wordt onderwezen! We moeten innerlijk rusten en geloven dat het werk gedaan is, omdat het een voltooid werk is en vertrouwen op Gods onverdiende gunst jegens ons. We moeten in Jezus, onze ware ark, rusten, die ons door onstuimige wateren zal voeren! In alles wat we doen, onze opleiding, ons werk, onze hobby's, onze relaties, moeten we rusten, en op Hem vertrouwen!

In Hebreeën 4 lezen we:

Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet

Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan


Laten we Zijn rust binnengaan. Laten we samen genieten van Christus in de hemelse gewesten, dan rennen we en worden we niet moe, zoals we in Jesaja 40 lezen:

maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook