DE JUISTE DEFINITIE VAN GERECHTIGHEID


Galaten 2
Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.


Veel gelovigen associëren rechtvaardigheid met een lijst van dingen die ze moeten doen. En als ze deze lijst vervullen, voelen ze zich "rechtvaardig". Omgekeerd, wanneer ze falen in hun doen en laten, voelen deze gelovigen zich "onrechtvaardig". Maar dit is de verkeerde definitie van rechtvaardigheid.

Laten we teruggaan naar wat de Bijbel te zeggen heeft. In 2 Korinthe 5 lezen we:

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

We zijn niet rechtvaardig omdat wij goed doen. We werden rechtvaardig door wat Jezus voor ons deed aan het Kruis!

"Rechtvaardigheid" is daarom niet gebaseerd op ons goede doen. "Rechtvaardigheid" is volledig gebaseerd op Jezus' goede doen. Het Christendom gaat niet over ons goede doen om rechtvaardig te worden. Het gaat erom dat we geloven in (het goede van) Jezus om rechtvaardig te worden. Besef jij dat veel kerken ons leren dat we gezegend zijn als wij het goede doen? "Geef aan de armen", "zorg voor de minderbedeelden", "doe goed". Het klinkt allemaal heel nobel, zelfopofferend en aantrekkelijk... Velen denken dat onze goede werken ons onze rechtvaardigheid hebben opgeleverd, en velen voelen zich daar ook nog goed bij! Maar God kijkt niet naar jouw offers of goede werken om jou te rechtvaardigen. Hij is alleen geïnteresseerd in Jezus' werk en nederigheid aan het Kruis. Hij kijkt naar het volmaakte offer van Christus op Golgotha ??om jou rechtvaardig te maken!

Proberen rechtvaardig te worden door goede werken te doen en je best te doen om de Tien Geboden te houden, is het Kruis van Jezus Christus ontkennen. Je kunt net zo goed zeggen: "Het Kruis is niet genoeg om mij te rechtvaardigen. Ik moet vertrouwen op mijn goede werken om mezelf rein en rechtvaardig te maken voor God." Paulus zei: "Ik verijdel de genade [onverdiende gunst] van God niet: want als de rechtvaardigheid door de wet komt, dan is Christus tevergeefs gestorven." Denk goed na over wat Paulus hier zegt. Hij zegt in feite dat als je afhankelijk bent van je goede werken, je doen en je vermogen om de Tien Geboden perfect te houden om rechtvaardig te worden, Jezus dan voor niets stierf! Dat is wat "tevergeefs" betekent: voor niets!

Dus belet de genade van God niet door te vertrouwen op je goede werken om jezelf rechtvaardig te maken en God aan jouw kant te krijgen. Jezus' offer is meer dan genoeg om je te rechtvaardigen! En als je weet dat je gerechtvaardigd bent door Christus, kan en mag je erop vertrouwen dat de onverdiende gunst van God aan jouw zijde staat en kan en mag je Zijn Zegen verwachten, niet omdat je het verdiend hebt, maar door Zijn oneindige Genade!

MAAR, .... ALS GOD ALLE ZONDEN VERGEEFT, KUNNEN WE ER DAN OP LOS LEVEN EN BLIJVEN ZONDIGEN?

Niemand kan dus het eeuwig leven verdienen door goede werken! Jezus Christus is de enige Weg naar het eeuwige leven. En zoals al gezegd, we zijn niet rechtvaardig omdat wij goed doen. We werden rechtvaardig door wat Jezus voor ons deed aan het Kruis!

Een logisch klinkende vraag is nu "mogen we nog zondigen, nadat we Jezus als God en Verlosser aangenomen hebben?". Als een mens uitsluitend door Jezus Christus gered kan worden, en als onze eigen daden daar niks aan kunnen veranderen, zouden we kunnen denken dat we er dus op los kunnen leven, en mogen zondigen? Dat deze vraag helemaal niet logisch is, zullen we uitleggen. De vraag of we nog "mogen zondigen" impliceert eigenlijk dat zondigen leuk zou zijn, of dat het jammer is dat we bepaalde zaken niet meer "mogen" doen, nadat we Christen zijn geworden. Aan de hand van onderstaand voorbeeld leggen we uit dat het net een beetje anders is.

Stel je zit al sinds jaren gevangen, met oud brood en water als enige eten en drinken. Op een hele goede dag wordt je vrijgelaten, met de mededeling dat iemand voor jouw straf betaald heeft. Daarnaast krijg je een toegangskaart voor de beste restaurants uit de omgeving. Hoe zou je reageren? Zou je blij en dankbaar zijn? Of zou je terug willen naar de oude situatie? Zou jij vragen en smeken of je nog het oude brood mag eten? Of zou je genieten van je vrijheid?

Zondigen is niet iets leuks! De vraag of we "mogen zondigen" is ronduit absurd en dwaas. Als jij nog oud brood wil eten, of als jij nog wil zondigen, zal het de rechtvaardiging niet in de weg staan, maar je verlaagt jezelf wel en je leidt een leven waarin je niet optimaal kunt en zult genieten van je vrijheid. De vraag of we "mogen zondigen" is dus helemaal niet logisch. Als jij le laat leiden door de Heilige geest, als jij de ware vrijheid kent, als jij weet wat Genade is, dan stel jij die vraag niet. Zondigen is iets vervelends, het maakt je leven en dat van anderen kapot. Er is niks goeds of leuks aan zondigen! Waarom zou je tevreden zijn met iets dat verschrikkelijk is, als je het beste kunt krijgen? Ken jij de Waarheid? Aanvaard jij het offer van Jezus Christus? Kies jij voor Jezus, en niet je "eigen rechtvaardigheid"?

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook