JUIST GELOVEN PRODUCEERT JUIST LEVEN!


Lukas 19
Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug.

Zacheüs was een tollenaar. Hij werd veracht omdat hij mensen bedroog om zichzelf te verrijken. Op een dag bezocht Jezus hem. De Bijbel vermeldt niet dat Jezus Zacheüs bekritiseerde, oordeelde en veroordeelde vanwege zijn oneerlijke levensstijl. Jezus toonde Zacheüs genade en liefde door tijd met hem door te brengen. Het duurde niet lang of Zacheüs stond op en verklaarde aan Jezus dat hij iedereen van wie hij geld had gestolen het viervoudige terug zou geven. Daarnaast zou hij de helft van zijn goederen aan de armen geven. Eén moment met Jezus veranderde het hart van Zacheüs volledig. Eén moment van Genade in Persoon (Jezus Christus) - zonder beschuldigingen, veroordeling of oordeel - zorgde voor zo'n innerlijke verandering, dat Zacheüs naar buiten toe deed wat juist was! Niemand had dit van Zacheüs verwacht!

Veel mensen willen goed leven. Hun zorgen om juist te willen leven zorgen er vaak voor dat ze zich focussen op zichzelf en de dingen waarmee ze worstelen. Het echte "juiste leven" is een gevolg van "juist geloven"! Als je probeert los te komen van een verslaving die jou al jarenlang bindt, geloof dan dat Jezus zo veel van je houdt dat Hij aan het kruis de prijs voor jou betaald heeft om volledig vrij te zijn van elke verslaving. Geloof dat je door Zijn striemen genezen en bevrijd wordt!

Iemand had een rookverslaving. Iedere keer dat hij een sigaret opstak, geloofde hij dat God hem niet veroordeelde en dat hij nog steeds de gerechtigheid van God in Christus was. Op een dag, toen hij wakker werd, werd hem door de Heilige Geest op het hart gegeven dat die dag het begin zou zijn van een rookvrij leven. In de verwachting dat hij zou worden aangevallen door het gebruikelijke hunkeren naar roken, bad hij gedurende de dag: "Dank U, Jezus, want door Uw striemen ben ik genezen.", en voordat hij het wist, ging de dag voorbij zonder dat hij rookte of hunkerde naar een sigaret! Sindsdien is hij volledig vrij van deze verslaving.

Als jij het goede leven wilt ervaren, zoek dan uit wat Christus voor jou heeft gedaan en wat je in Hem hebt - en geloof het!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook