KIES HET ECHTE LEVEN!


Spreuken 18
Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.

Als we om ons heen kijken, zien we veel ellende, ziekte, armoede, criminaliteit en zwakte. We kunnen het niet ontkennen. Echter, de vraag is nu wat we doen, wat we zeggen en hoe we handelen!? De Bijbel leert ons in Spreuken 18 dat dood en leven in de macht zijn van de tong. Dat betekent dus dat datgene wat we spreken er echt toe doet, meer dan de meeste mensen beseffen! Op basis van deze Bijbeltekst moet jij je dus afvragen wat je wilt zien in je leven?! Wat wil je voor je lichaam, je huwelijk, je gezin, je werk, voor je leven? Kies jij voor het echte leven?

De Bijbel leert ons dat er een vijand is; satan. In slechts weinig kerken wordt er nog over de duivel gesproken, terwijl de duivel een realiteit is. De duivel is een leugenaar, een dief, een misleider, een moordenaar, een afschuwelijk wezen. De duivel was ooit de hoogste engel, een prachtige creatie, maar, door zijn rebellie is deze engel gevallen, en onze vijand geworden, met slechts één doel: (jou) te vernietigen (Johannes 10):

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan.

Het is triest en jammer dat satan erin is geslaagd veel mensen te misleiden om negatief te spreken (vaak door bitterheid, wrok of andere vervelende emoties) over hun eigen leven en dat van de mensen om hen heen. We zien zelfs dat mensen die volledig waren genezen van ziektes en kwalen vatbaar zijn voor het opnieuw ontwikkelen van dezelfde ziekte als ze bitterheid, wrok of afgunst koesterden tegen iemand. In Spreuken 14 lezen we:

Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen.

Hieruit blijkt dus hoe het vasthouden aan negatieve emoties mensen van binnen kan opvreten! Afgunst is als het drinken van een dodelijk gif! Het is het gewoon niet waard! Je doodt jezelf langzaam! We beweren niet dat het onrecht dat jou is aangedaan acceptabel of onbeduidend is. Maar, je kunt er wel voor kiezen wrok of afgunst los te laten, en zelfs diegene die jou onrecht aangedaan heeft te vergeven! Kies voor het echte leven! Laat negatieve gedachten los! Vergeving is voor degenen die het niet verdienen. Dat is waar genade om draait. In 1 Petrus 3 lezen we:

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster.

Heb in plaats daarvan een geest van genade en zegen degenen die jou vervloeken. Zegen hen en maak jezelf vrij om van het leven te houden en te genieten van het leven! De trieste realiteit is dat satan de dood met succes in de menselijke taal heeft geprogrammeerd. We horen uitdrukkingen in ons dagelijkse leven als "ergens een broertje dood aan hebben", "dat maakt ziek", "als de dood zijn voor iets". Luister maar eens kritisch, en het zal je opvallen dat mensen, meestal zonder dat ze het door hebben, doodstaal spreken; de taal van satan. Zo zijn de meeste mensen geprogrammeerd. De Bijbel is duidelijk in Spreuken 18:

Dood en leven zijn in de macht van de tong.

Verander je woordenschat! Spreek geen dood, maar spreek het leven! Kies zo voor het echte leven, het leven dat Jezus jou in overvloed gegeven heeft! Geniet van het leven! Begin met je lippen te onthouden van het spreken van dood en ellende en begin je mond te vullen met het goede nieuws van alle geweldige dingen die Jezus voor ons gedaan heeft en zal blijven doen! Als jij je woorden verandert, verandert het je leven!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook