KLIMAATVERANDERING


Genesis 7
In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten.


Het ontkennen van feiten is ronduit dwaas. We gaan dus niet ontkennen dat het klimaat in beweging is. Het is ook een simpel gegeven dat de afgelopen tien jaren gemiddeld warmer waren dan de 50 jaar daarvoor. Tot zover de feiten. Nu de theorie.

Wetenschappers gaan ervan uit dat het onomstotelijk bewezen is dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. In feite klopt deze constatering, we leggen het dadelijk uit. Maar, wat niet bewezen is, is dat klimaatverandering vooral, of vooral niet, ontstaat door de menselijke CO2-uitstoot.

Diegenen die de Bijbel lezen, weten dat het klimaat na de zondeval veranderd is, en dat het klimaat na de zondvloed extreem veranderd is. Dus, in dat opzicht kunnen we stellen dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt is! Na de zondvloed is de temperatuur tijdelijk enorm gedaald en is een groot deel van het noordelijk halfrond met ijs bedekt geweest. Er waren gletsjers tot in de Benelux, en waarschijnlijk zelfs tot in Frankrijk. Seculiere wetenschappers bevestigen overigens de aanwezigheid van grote hoeveelheden ijs in Europa, in het verleden. Enige verschil met de Bijbelse feiten is de datering.

Enkele honderden jaren na de zondvloed begonnen de gletsjers te smelten. De gletsjers in Noord Europa zijn vrijwel allemaal verdwenen. Voor de grote gletsjers moet men naar Spitsbergen reizen, maar ook hier constateert men een flinke teruggang van gletsjers. Wat gebeurt er als ijs verdwijnt? De temperatuur van het zeewater neemt toe, en daarnaast is de noordenwind een stuk minder koud, met als gevolg - inderdaad - opwarming van de lucht, en dus ook van de aarde. Echter, als het ijs grotendeels gesmolten is, ontstaat er een nieuwe situatie. Seculiere wetenschappers die de Bijbel ontkennen, blijven vasthouden aan de CO2 (en methaan)-uitstoot, terwijl het grootste "probleem" de naweeën van de zondvloed zijn! Als ijs smelt, wordt de lucht vochtiger, en, volgens sommige theorieën ontstaat er ten eerste meer neerslag, maar, ten tweede kan de temperatuur zelfs gaan dalen, i.p.v. stijgen! Klimaatmodellen en wetenschappers die de zondvloed ontkennen zijn totaal waardeloos, omdat juist de zondvloed een enorme factor was voor het klimaat en klimaatverandering!

De Bijbel leert ons ook dat rivieren zullen opdrogen, dat er extreme tijden zullen komen, zoals we bijvoorbeeld in Openbaring 16 kunnen lezen:

En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.

En grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer.


Bijbelse profetie is niet te veranderen door menselijke inspanningen! De Bijbel leert ons dat menselijke wijsheid dwaas is in Gods ogen (1 Korinthe 3):

Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God.

De Bijbel leert ons dat deze aarde op zijn einde loopt. God gaat uiteindelijk alles nieuw maken (Openbaring 21). We zullen een nieuwe aarde en een nieuwe hemel krijgen. De vraag is nu of jij op deze nieuwe aarde en in de nieuwe hemel zal en mag leven? Jezus Christus is de enige Weg tot het eeuwige leven, op een perfecte aarde, in een perfecte hemel, waar jij je dierbaren, sommige (huis)dieren, Bijbelse geloofshelden en boven alles Jezus Christus zal ontmoeten, waar jij eeuwig mag genieten van prachtige natuur, straten van goud, enz. enz.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus:

Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook