HET LAATSTE OORDEEL (DE GROTE WITTE TROON)


Openbaring 20
En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.


Wat gebeurt er bij het oordeel van de Grote Witte Troon uit Openbaring 20? Het oordeel van de Grote Witte Troon vindt 1000 jaar na de Slag om Armageddon plaats. Het is het laatste oordeel over allen die Christus hebben verworpen. Jezus zal op Zijn grote witte troon zitten en elke ongeredde persoon - de geestelijk 'doden' die Hem hebben afgewezen - zal voor Hem staan. Hun lichamen zullen uit het graf en uit de zee worden geroepen om hun laatste oordeel te aanvaarden. Jezus zal voorlezen uit de "boeken" van het oordeel waarin ieders leven is vastgelegd. De Bijbel maakt ons duidelijk dat alle woorden, daden en gedachten, ongeacht hoe geheim of onbeduidend ze op dat moment lijken, aan het licht zullen worden gebracht en ter verantwoording zullen worden geroepen. Degenen die hun vertrouwen op Jezus stelden en Hem als God en Verlosser aanvaard hebben, zullen niet aanwezig zijn bij dit oordeel. De gerechtigheid van Jezus heeft hen gereinigd en gerechtvaardigd voor God. In Openbaring 20 lezen we dat mensen "klein en groot" aanwezig zullen zijn bij dit laatste oordeel:

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan.

Veel mensen die ogenschijnlijk goede dingen op aarde hebben gedaan en door hun leeftijdsgenoten werden bewonderd, zullen daar zijn - zelfs velen die ambten in de kerk bekleedden en waarvan werd gedacht dat ze Christenen waren. De Bijbel zegt echter dat "door de daden van de wet geen vlees in Zijn ogen gerechtvaardigd zal worden" en het oordeel van de Grote Witte Troon is daar het definitieve gevolg van. In Mattheüs 7 lezen we:

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Iedereen die voor de Grote Witte Troon komt te staan, staat niet in het Boek des Levens geschreven, met als gevolg dat iedere persoon, zonder enige uitzondering, na dit oordeel in de eeuwige hel (poel des vuurs) wordt geworpen. Staat jouw naam in het Boek des Levens? Heb jij je vertrouwen in Jezus gesteld en de eeuwige redding aanvaard die Hij jou onvoorwaardelijk aanbiedt? Als je dat nog niet hebt gedaan, raden wij je aan om vandaag deze beslissing te nemen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook