LEEF HET "VEEL MEER" LEVEN


Romeinen 5
Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

Toen God de mens schiep, had Hij niet het plan dat de mens gebrekkig oud, zwak, ziek en machteloos zou worden om vervolgens sterven; eerst de lichamelijke dood, dan de tweede of eeuwige dood.

Het is nooit de bedoeling geweest dat de mens door al dit lijden moest gaan en dat de dood zou regeren. Maar als gevolg van de misdaad door de mens ( Adam) heerst de dood.

De uiteindelijke dood is de tweede of eeuwige dood in de poel van vuur. Voor deze dood komt de fysieke dood en voor de fysieke dood zijn er ziekten en aandoeningen. Niet alle ziekten leiden tot de dood, maar ze zijn voortekenen van de dood. Een stap voor ziekten en aandoeningen is vermoeidheid, zwakte en machteloosheid, die tekenen en symptomen van de dood zijn, ofwel: de dood regeert!

Je kunt je erbij neerleggen dat de dood - in welke vorm dan ook ieder moment kan toeslaan en ook jou kan treffen. Je kunt je er dus bij neerleggen dat je een ernstige ziekte kunt krijgen, dat je zwak en vermoeid wordt, dat je gebrekkig wordt, op wat voor gebied dan ook. Sta je toe de dood te laten regeren in je leven en in het leven van je dierbaren? Of sta je het Woord van God toe de waarheid over de dood te vertellen?

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer.......

God zij dank voor de "veel meer"!

Wat Jezus, de laatste Adam, deed is veel en veel meer en veel en veel groter dan wat de eerste Adam deed! Wij zijn degenen die de "overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid" hebben ontvangen. Daarom is onze "veel meer" dat we in het leven heersen door Jezus Christus!

God beschouwt de dood als een vijand. Hij (Jezus!) kwam om de dood te vernietigen en ons het eeuwige leven te geven. En hoe meer we wandelen in de genade van God en Zijn gerechtigheid, des te meer zullen wij regeren in het leven. Hoe meer wij geloven in Zijn genade of onverdiende gunst, en hoe meer we weten dat we rechtvaardig zijn gemaakt door Zijn bloed en niet onze goede gedrag, hoe meer we zullen regeren over alle vormen van de dood! Ziekte, gebrek, vermoeidheid zijn vormen van de dood!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook