LEEFTIJD AARDE?


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


Volgens de Bijbel is de aarde ongeveer 6000 jaar oud. Volgens de huidige wetenschap is de aarde en het leven daarop miljarden jaren oud. De Bijbel kan dus niet waar zijn!?

De meeste wetenschappers nemen aan dat de aarde 4,6 miljard jaar oud is. Op vrijwel alle scholen en academische instellingen wordt dit ook, onterecht, onderwezen! Dat de leeftijd van de aarde wetenschappelijk niet gemakkelijk te bepalen is, leert de geschiedenis.

De Bijbelse benadering

Op basis van het boek Genesis kunnen we een op de Bijbel gebaseerde benadering van de leeftijd van de aarde en het daarop aanwezige leven bepalen door de chronologische details over het menselijk ras te beschouwen. We gaan er dan uiteraard vanuit dat de zes dagen van de schepping die in Genesis worden beschreven letterlijk 24-urige dagen waren, en dat er geen 'gaten' bestaan die op meerdere wijzen kunnen worden geïnterpreteerd.

De genealogieën die in de hoofdstukken vijf en elf van Genesis worden opgenoemd geven de leeftijd waarop Adam en zijn nakomelingen steeds de volgende generatie voortbrachten, en dit in de familielijn van Adam tot Abraham. Door te bepalen waar Abraham chronologisch gezien in de geschiedenis past en door de leeftijden die we in hoofdstukken vijf en elf van Genesis vinden bij elkaar op te tellen, kunnen we concluderen dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is.

Ook oude culturen hadden hun schriftelijke overleveringen. Deze buiten-Bijbelse bronnen maakten het mogelijk om terug te rekenen naar het scheppingsjaar. Zo dateerden de Sumeriërs dat op 6158 v. Chr., de Indiërs op 6204 v. Chr., de Chinezen op 6157 v. Chr., de Grieken op 6138 v. Chr., de Egyptenaren op 6081 v. Chr. en de Perzen op 5507 v. Chr. Joodse berekeningen tellen 3761 jaar tot het begin van de jaartelling.

De niet-Bijbelse wetenschap

Onder invloed van de verlichting vond een kentering plaats in het wetenschappelijke denken. Rond 1800 bepaalden geologen de ouderdom van de aarde zonder enige notie te nemen van het geïnspireerde Bijbelse verslag. De geschatte ouderdommen liepen al gauw op van 75.000 jaar (1779) tot 4550 miljoen jaar (1959).

Deze leeftijd is voornamelijk gebaseerd op twee dateringsmethoden: Radiometrische datering en de geologische tijdschaal.

Radiometrische datering

Op de betrouwbaarheid van radiometrische dateringen is nog veel meer af te dingen, ontdekte RATE-onderzoeker Andrew Snelling. Hij nam de proef op de som en liet de leeftijd bepalen van dertien monsters van vulkanisch gesteente van 25 tot 51 jaar oud. Gerenommeerde laboratoria dateerden deze op 270.000 jaar, 290.000 jaar, 800.000 jaar, 1 miljoen jaar, 1,2 miljoen jaar, 1,3 miljoen jaar, 1,5 miljoen jaar en ten slotte op 3,5 miljoen jaar oud.

De meeste geologen denken dat diamanten vroeg in de geschiedenis van de aarde zijn ontstaan. Gewoonlijk bepalen ze de leeftijd van diamanten op zo'n 3 miljard jaar. Maar bij die leeftijd kunnen eveneens vraagtekens worden gezet. De Amerikaanse geofysicus John Baumgardner bepaalde de ouderdom met de gebruikelijke koolstofdatering op 55.700 jaar. Dergelijke leeftijden komen niet overeen met een miljoenen jaren durende aardgeschiedenis, maar zijn eerder aanwijzingen voor een jonge aarde.

Ook uit ander onderzoek door RATE-wetenschappers bleek dat radiodateringen tegenstrijdige ouderdommen opleveren. Aardlagen die gewoonlijk gedateerd worden op 1,5 miljard jaar oud, bevatten zirkoonkristallen. Door radioactief verval van uranium is daarin helium ontstaan. Dit helium lekt met een bekende snelheid uit dit kristal.

Kernfysicus Russell Humpreys ontdekte dat de helft van dit heliumgas nog aanwezig was in de kristallen. Zijn conclusie? "Dat wijst op een aarde van ongeveer 6000 jaar oud."

De geologische tijdschaal

De geologische tijdschaal heeft ernstige tekortkomingen, omdat deze op cirkelredeneringen is gebaseerd. Daarnaast wijzen critici op een groot aantal mythen die verbonden zijn aan het idee van een oude aarde, zoals het populaire misverstand dat er lange tijdsperioden nodig zouden zijn voor stratificatie, fossilisatie voor de vorming van diamanten, kolen, olie, stalactieten, stalagmieten, etcetera.

Video's

• Big Bang and the Bible
• Evolutionary creation, round squares and other nonsense
• Is Genesis poetry?
• Pluto: another young planet

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook