MANDALA'S


Deuteronomium 18
Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt.

De meeste mensen beseffen niet of nauwelijks wat de gevolgen zijn van occulte activiteiten. Velen komen dagelijks in aanraking met de occulte wereld. Reiki, boeddha-beelden, transcendente meditatie, yoga, cursussen zijnsorientatie, een mandala-workshop, horoscopen, een onschuldig lijkend bezoekje aan een waarzegger zijn slechts enkele zaken waar een Christen zich verre van moet houden. Herkenbare activiteiten? Misschien doe je er zelf aan? Of een collega, of een familielid? Dat deze activiteiten niet zo onschuldig zijn als ze lijken, leggen we in het artikel occultisme uit. Nu beperken we ons tot mandala's.

Wat is een mandala?

Volgens de definitie is een mandala "een generieke term uit de Tibetaanse kunst en het Tibetaans boeddhisme voor een plan, kaart of geometrisch patroon dat metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt", en eigenlijk moet dit al reden genoeg zijn om niet mee te willen doen aan een cursus mandala's, of als jij je al bezig houdt met mandala's, er direct mee te stoppen!

Tijdens de meeste cursussen wordt geleerd dat het woord 'mandala' uit het sanskriet komt en 'cirkel' of 'centrum' betekent. De cirkel is heel vaak in de schepping terug te vinden. In het groot (denk aan de zon, de maan, alle hemellichamen, het aardoppervlak is rond, de loop van de planeten) en in het klein (denk aan vruchten, met een kern in het midden, bloemen met de knop in het midden, het oog met de pupil in het midden) en nog kleiner (denk aan de kleinste bouwsteen in ons bestaan, het atoom, met de kern in het midden en de protonen en de neutronen er omheen). De cirkel wordt gezien als symbool van heelheid, volmaaktheid. Perfect rond, zonder scherpe hoeken. Het is het beeld van de eeuwigheid, zonder begin en zonder einde. Het staat voor de kringloop, het zich steeds weer herhalende, de kringloop van het leven, het rad der wedergeboorte, het wiel des levens. Meestal hebben deze termen betrekking op de reincarnatiegedachte.

Het middelpunt in een mandala is het symbool voor het "hogere zelf" of de "kosmische vonk", een luikje naar de hogere, transcendente wereld, met in de kern het oerweten. Mandala's kunnen op verschillende manieren gemaakt worden (tekenen, weven, plakken, schilderen, dansen, enz.). De grondvorm van een Tibetaans klooster is gebouwd volgens de lijnen van de mandala. Binnentreden in het kosmisch bewustzijn gebeurt dan niet alleen geestelijk middels meditatie, maar ook heel fysiek door het klooster in te gaan. Naast het feit dat altijd de cirkel terug te vinden is in de mandala, bevatten ze ook vaak een viertal, of meervoud daarvan, in de vorm van een ster, kruis of vierkant. Jung spreekt over het archetype van de heelheid of totaliteit. De combinaties van de verschillende symbolen staan voor harmonie tussen het aardse en het kosmische. Naast genoemde symbolen worden ook symbolen als lotus-bloemen, slangen, poorten gebruikt, waarbij ieder symbool een eigen betekenis heeft.

Waarom hoort een Christen zich niet met mandala's bezig te houden?

Zoals al vermeld is de definitie van de mandala al reden genoeg om niks te maken te willen hebben met mandala's. En, mocht je al deelnemen aan een cursus? Het feit dat je met afgoderij en occultisme bezig bent, moet al reden genoeg zijn om te (willen!) stoppen.

Verder uitgediept

In het Tibetaanse boeddhisme heeft de mandala de betekenis van een cultisch instrument (yantra), die de meditatie en concentratie moet ondersteunen. In het hindoeïsme en boeddhisme dienden mandala's als hulpmiddel om te mediteren. Het tekenen van een mandala is dus niet een doel op zich. Het doel is dus niet het maken van een leuk schilderijtje voor aan de muur of lekker creatief bezig te zijn. Mandala's maken zijn een middel tot het doel. Het doel is het (opnieuw) vinden van rust, het komen tot of kennen van jezelf, contact leggen met het grote "Zelf", het aanboren van ongekende, creatieve bronnen, het bereiken van kosmisch bewustzijn. De mandala wordt als het ware een soort spiegel, waarin je jezelf kunt zien en je plaats in de wereld. In de praktijk meende men dat mensen onverwerkte ervaringen en onderdrukte emoties aan het papier toevertrouwden. Soms zijn mensen zo van zichzelf vervreemd, dat er geen plaats meer is voor hun eigen gevoel en identiteit. Gevoelens worden niet beleefd maar weggestopt. Emoties worden weggerationaliseerd, zodat men niet toekomt aan het beleven daarvan. Daarom wordt soms het mandala tekenen of analytisch tekenen zelfs door psychiaters gebruikt als analytisch instrument!

In alle literatuur over mandala's lezen we niets over een God (of god). Je zou dus denken dat het niets met religie te maken heeft. Mensen die mandala's gaan tekenen zijn waarschijnlijk op zoek. Ze nemen geen genoegen met het allerdaagse grauwe bestaan, het hier-en-nu, het materialisme, het prestatie-denken. Ze zijn op zoek naar iets dat boven het allerdaagse uitstijgt, iets dat rust geeft, waardoor je tot bezinning komt. Op zoek naar de eeuwigheid. Is dat misschien iets spiritueels? Iets kosmisch? Sommigen hopen iets te vinden in het maken van mandala's.

Mensen ervaren soms een rust tijdens het maken van mandala's, maar gezien het meditatieve aspect lijkt het eerder op een vlucht dan op werkelijke rust. De oorzaak van onrust wordt niet weggenomen. Het biedt geen oplossing voor problemen, het bevrijdt niet van schuld of schuldgevoelens, het is een vlucht uit de werkelijkheid. Op de meeste cursussen mandala's maken wordt geleerd dat het centrum van de mandala de poort naar de eeuwigheid is. Het vormt het luikje naar de transcendente wereld, en dit is de wereld van de demonen, vaak zonder dat cursisten het door hebben! Er is een kans dat na verloop van tijd tijdens het mediteren "wezens" gaan verschijnen, die zich allereerst voordoen als nederige dienaars, maar snel tirannen blijken te zijn. Begeleidende symptomen die optreden zijn nachtmerries, dagdromen en angsten. En nu zijn we toch bezig met religieuze zaken! En zo is het eigenlijk met bijna alle zaken, onder de noemer "new age". Ongemerkt kom je in aanraking met de geestelijke wereld, maar niet met de juiste geestelijke wereld! Het is de wereld van demonen.

De gevolgen van occulte activiteiten

Mensen die aan occulte zaken, zoals reiki of yoga doen, komen bewust of onbewust altijd onder invloed van duistere machten (demonen) en worden daarom demonisch gebonden, ofwel, men wordt een speelbal van demonen. In de meeste gevallen is demonische gebondenheid of occultisme een ernstige hindernis om tot levende relatie met Jezus Christus te komen. Het veroorzaakt vaak een "deken van duisternis" over relaties, families en zelfs geslachten (Exodus 20). Eén van de gevolgen is een afgestomptheid of geslotenheid voor het Woord van God. Iemand die gebonden is door demonen kan een geweldige strijd ervaren op geestelijk terrein, zoals een grote hindernis bij het lezen en verstaan van Gods Woord, ongevoeligheid bij het horen en lezen van de Bijbel, concentratie problemen, enz. enz. Tevens kunnen er grote problemen ontstaan in het gebedsleven of komt men er zelfs niet aan toe om te bidden.

In deze video legt Derek Prince uit hoe Christenen betrokken zijn in een geestelijke oorlog tegen demonische bolwerken die proberen ons denken te beheersen en iedere persoon lam te leggen. Hij legt uit wat de werking is van demonen, maar ook hoe we ze op basis van Jezus' bloed kunnen overwinnen.

Oorlog op aarde - Derek Prince

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook