BEN JIJ EEN MARIA OF EEN MARTHA?


Lukas 10
En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.


ÉÉN DING IS NODIG!

In Romeinen 5 lezen we:

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

Helaas zijn er nog steeds mensen (ook gelovigen) die de spot drijven met wat de Bijbel zegt door te denken dat ontvangen van Jezus té eenvoudig is. Velen willen nog zwoegen om van Jezus te ontvangen. Hun focus ligt op het (zelf) doen, op "moeten" en de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Nu beweren we niet dat de gelovige niks moet doen en dat hij of zij geen verantwoordelijkheid heeft voor allerlei zaken, maar wanneer de focus op onszelf ligt, komen we per definitie verkeerd uit! Wat is dus onze "verantwoordelijkheid"?

Onderschat nooit de kracht van ontvangen van Jezus! Het grootste wat een mens kan doen (zijn grootste plicht en grootste verantwoordelijkheid!) is zichzelf te vernederen om van Jezus te ontvangen! In Lukas 10 lezen we wat Maria deed: ze zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar Zijn Woord, Zijn onderwijs. Maar Martha, de zus van Maria klaagde bij Jezus:

Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.

Martha legde in al haar goede bedoelingen de focus op het dienen, het zelf doen en haar eigen inspanningen! Veel gelovigen zijn druk bezig met goedbedoelde zaken, maar ook met allerlei rituelen en het beoordelen van anderen, het beoordelen van bedieningen van anderen en zelfs het zwartmaken van mensen op social media, vaak gevoed door oprechte zorgen! Martha was op haar manier oprecht en voelde zich verantwoordelijk. Martha dacht dat Jezus verzorgd en gediend moest worden. Ze sprak Jezus daar zelfs op aan! Maar Maria begreep dat Jezus háár wilde dienen met Zijn onderwijs en Woord! Jezus had niks nodig, behalve een luisterend oor! Jezus wees Martha terecht:

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

Maria koos het goede deel, dat niet van haar afgenomen kon worden! Het is goed mogelijk dat toen Martha deze woorden hoorde, zij direct een openbaring kreeg. In plaats van te zwoegen en boos te zijn op haar zus en op Jezus, zette ze waarschijnlijk haar potten en pannen neer, deed haar schort af en ging bij haar zus zitten om van Jezus te ontvangen. Onderschat nooit de kracht van het ontvangen van Jezus! Omdat Maria het enige deed wat nodig was en zich concentreerde op het ontvangen van Jezus, verrichtte zij uiteindelijk de juiste dienst voor Hem! Blijf dus van Jezus ontvangen! Ontvang elke dag Zijn Woord, Zijn genade en Zijn geschenk van gerechtigheid. En als jij Jezus aanvaard hebt als God en Verlosser, blijf dan jouw gerechtigheid in Hem belijden; het zal er uiteindelijk toe leiden dat je op het juiste moment het juiste doet!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook