MEER MET JOU DAN TEGEN JOU!


1 Johannes 4
Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

Als jij, of iemand die je goed kent, geconfronteerd wordt met een groot probleem, of slecht nieuws van een arts of deskundige, kan je overdonderd worden met vragen waarop je geen antwoord lijkt te hebben! "Wat moeten we doen?", "Hoe lang heeft hij nog?", "Wie zorgt er voor mijn kinderen?", "Waarom ik?"

Wat moet je doen als jouw gedachten niet meer onder controle zijn, en je alleen maar kunt denken aan het ergst denkbare scenario?

De Bijbel geeft zoals altijd antwoord! Laten we 2 Koningen 6 er eens op naslaan, waar we lezen dat de vijanden van Israël zo wanhopig waren om de profeet Elisa gevangen te nemen dat ze 's nachts een groot leger met paarden en strijdwagens stuurden om de stad waar hij verbleef te omsingelen. Toen de dienaar van Elisa wakker werd en dit leger zag, werd hij wanhopig en schreeuwde hij angstig:

Wat moeten wij doen?

De dienaar van Elisa klonk wanhopig, net zoals velen wanhopig zijn. De problemen lijken te groot. Maar, gelukkig gaat het verhaal in 2 Koningen 6 verder. We lezen het antwoord van Elisa:

Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.

Jouw probleem kan dus voelen als een enorm leger van symptomen, enorme negativiteit of enorme financiële schulden, maar, wees niet bang, want degenen die bij jou zijn, zijn véél meer dan degenen die bij hen zijn!

Dus, als jij dit leest, bid ik dat God jouw ogen zal openen, zodat je de legioenen engelen om je heen kunt zien. Het vermogen van jouw vijanden om je pijn te doen, is niets vergeleken met de grootheid van Jezus Christus, onze God en Zijn macht om jou te redden!

Richt je daarom op onze God, onze Verlosser, Schepper en Geneesheer, Jezus Christus, en besef dat dezelfde Geest die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt in jou woont (mits je Jezus als God en Verlosser aanvaard hebt!). In Efeze 1 lezen we:

en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

Iedere ziekte, ieder gebrek, ieder probleem moet wijken voor Jezus, Die aan de rechterhand van de Vader zit, ver boven problemen, ziektes en ieder gebrek, omdat jij, als gelovige in Hem bent (1 Johannes 4):

Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook