MENG NOOIT WET EN GENADE!


Galaten 3
O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?

Weet je waarom veel gelovigen tegenwoordig een verkeerd beeld van God hebben? Veel gelovigen denken dat God soms boos op, en soms tevreden over hen is . En hoewel vrijwel alle mensen hun eigen kinderen nooit op op een gruwelijke manier zouden straffen, denken deze zelfde mensen (veel gelovigen) dat hun Hemelse Vader wel straft met ziekten, kwalen, armoede, verzoekingen en ellende. Wat verklaart deze schijnbare "schizofrenie" die tegenwoordig in het lichaam van Christus aanwezig is? De oorzaak vinden we in het mengen van het oude en nieuwe Verbond, binnen het lichaam van Jezus Christus (kerk). In de tijd van Paulus worstelde de kerk in Galatië met deze mix van verschillende leren, met daarin zowel een beetje van de wet als een beetje genade. Uit de toon van Paulus tot de Galaten blijkt duidelijk dat Paulus dit zeer serieus nam! Je zou verwachten dat Paulus bozer zou zijn op de gelovigen in Korinthe, die betrokken waren bij allerlei openbare zonden en immorele activiteiten, maar dat was hij niet! Zijn intense reactie aan de Galaten maakt duidelijk wat voor God prioriteit heeft. Het is duidelijk dat in Gods ogen het geloven in de verkeerde leer erger is dan het vertonen van verkeerd gedrag! Als het op verkeerd gedrag in Korinthe aankwam, was Paulus mild tegen de gelovigen. Hij was in staat om met hun verkeerde gedrag om te gaan, omdat hij wist dat de genade van God aanwezig was. Daarom was hij in staat om positief tot hen te spreken en zelfs de woorden uit 1 Korinthe 1 tegen hen te zeggen:

Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus.

Maar als het ging om de verkeerde leer bij de Galaten, vermaande hij de aanwezige gelovigen stevig, omdat ze Gods genade teniet deden door het met de wet te vermengen. In het allereerste hoofdstuk van Galaten zegt Paulus:

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

Paulus is dus geschokt! Hij spreekt zelfs over het verdraaien van het Evangelie! Paulus had het evangelie van genade aan de Galaten gepredikt, maar hij ontdekte dat er mensen waren die (elementen van) de Wet aan de Galaten introduceerden. En zo werd Gods genade met de wet gemengd, waardoor de Galaten zich afkeerden van de zuivere genade van Christus, waardoor de valse leer ontstond dat je gered bent door genade, maar dat het niet genoeg is om alleen Jezus te hebben. Volgens dit gedachtengoed moet men ook de wet van Mozes kennen en men moet zich er zo goed mogelijk aan houden! Deze mengeling van wet en genade maakte Paulus kwaad. Wat veel gelovigen niet beseffen is dat als ze naar de Wet (willen) leven, ze de hele Wet, ieder moment moeten (onder)houden. Eén foutje is fataal, en brengt de gelovige onder de vloek van de Wet. Gelukkig heeft Jezus de Wet vervuld, en zij wij, door het volbrachte Werk van Christus, vrij van de Wet! En, om die reden vallen we automatisch onder de Genade, en alle zegeningen die daarbij horen!

Als er verkeerd gedrag is, en genade is aanwezig in de kerk, dan zal genade de kracht geven om het verkeerde gedrag te keren. Maar als er geen genade is, of als genade gemengd wordt met de wet en daardoor teniet wordt gedaan, welke hoop is er dan om verkeerd gedrag te overwinnen?

Verkeerd geloven, geloven in een mix van wet en genade, leidt je naar een pad van nederlagen, ellende en brengt je in een verlammend gevangenschap. Juist geloven, in pure genade, het onvervalste Evangelie van Genade, brengt bevrijding, genezing, haalt je uit de vicieuze cirkel van nederlaag en gebondenheid. Ervaar jij ellende, tekorten, nederlagen, ziekte of gebondenheid? Dan is het goed mogelijk dat jij je bevindt in deze vicieuze cirkel van nederlaag en gebondenheid, veroorzaakt door een mix van wet en genade.

Kies daarom voor het ware Evangelie van Genade en geloof erin! Geloof dat het volbrachte werk van Jezus jou heeft gereinigd, vergeven van alle zonden en genezen van alle kwalen en ziektes. Geloof erin dat jij rechtvaardig bent in Christus, los van je daden!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook