IS ALLAH DEZELFDE GOD ALS DE GOD UIT DE BIJBEL?


Lukas 11
Wie met Mij niet is, die is tegen Mij.


Fijn dat je geinteresseerd bent in onze kant van het verhaal. Fijn dat je als moslim(a) een Christelijke site bezoekt. We zullen aan de hand van een aantal vragen de grote verschillen duidelijk proberen te maken tussen de islam en het Christelijk geloof. Tevens willen we je kennis laten maken met de enige God, de God uit de Bijbel.


Vraag: Is jullie God uit de Bijbel niet precies dezelfde als allah uit de koran?

Antwoord: Nee, God is de Vader van Jezus Christus. Allah is niet de vader van Jezus. En omdat Jezus maar één vader kan hebben, zijn allah en onze God uit de Bijbel niet dezelfde!

Vraag: Goed, de islam en het Christendom dienen twee verschillende goden. Zijn moslims en Christenen daarom vijanden?

Antwoord: Het is maar hoe je het ziet. De Bijbel zegt enerzijds in Lukas 11 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, maar hier gaat het om de relatie met onze Hemelse Vader. Je kiest dus voor God, en wanneer je niet voor Hem kiest, ben je dus tegen Hem. Anderzijds roept Jezus juist op (Lukas 6) om je vijanden lief te hebben! Menselijk gezien zijn we zeker geen vijanden. Veel moslims zien dit vooral in geestelijk opzicht (terecht?) anders, maar juist dan getuigt het van wijsheid om aan de woorden van Jezus Christus te refereren en elkaar te respecteren en lief te hebben!

Vraag: Respect hebben voor elkaar... Elkaar liefhebben... Mooie woorden, maar wat hebben we eraan??

Antwoord: Het oude testament zegt Oog om oog, en tand om tand, maar Jezus herroept dit in Mattheüs 5: wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. We mogen zeker verschillend denken! We mogen elkaars sexuele geaardheid, elkaars geloof of elkaars politieke overtuiging afkeuren, maar een mens afkeuren mogen wij niet! Voor God is ieder mens gelijk! Vergeet niet dat iedereen, dus ook moslims en Christenen, zondige mensen zijn, en in Gods ogen het niet waard zijn om Zijn Koninkrijk te betreden. Niemand zal het eeuwige leven betreden door goede werken, ook een moslim en een Christen niet!

Vraag: Is het waar dat Christenen de hemel zomaar krijgen?

Antwoord: Ja, eigenlijk is dat wel waar! In Johannes 3 lezen we Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, ofwel het belijden van Jezus Christus is voldoende! En hier zien we direct een groot verschil tussen de islam en het Christelijke geloof: Moslims moeten, volgens de islam, de hemel verdienen, Christenen krijgen deze uit genade! Beste moslim(a), Jezus is ook voor jou gestorven, ook jij mag Hem aannemen en zo het eeuwige leven gratis ontvangen!

Vraag: Wie is Jezus en hoe ontmoet ik Hem?

Antwoord: Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! De koran noemt Jezus een profeet, maar niet de Zoon van God, en dat is dus onjuist! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, je hoeft je niet eerst te wassen of aan andere voorwaarden te voldoen! Iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

VIDEO'S

• Ex-Hezbollah Iranian Muslim Saw Jesus
Afshin was born in 1972 in southern Iran in a city called Abadan. His earliest childhood memories was the islamic revolution in 1979. When he was about 8 years old he remembers a plane flying about 40 feet above his head and a few seconds later there was a loud sound and the ground shook.
• Islamic dilemma
All Muslims REJECT Jesus Christ the Son of GOD YAHWEH of Israel - Bible vs Quran. But, muslims have a problem!
• Jezus in de koran?
De Jezus in de koran is niet eens een historisch figuur!
• Millions of Muslims turn to Jesus
From city to city in Africa they came, just to listen to this man of G-D. The decision cards for Christ was over 15.000.000 all up, from all the revival crusades put together, You wont believe what you see, so many people. It looked like a sea of people. If this keeps up, Africa will no longer be considered a Muslim nation.
• Quran Verses Every Christian Should Know
Three Quran Verses Every Christian Should Know (David Wood). Wist je dat de qoran oproept de qoran te toetsen aan de Bijbel? Waarom worden Christenen vervolgd?


Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook