DE KEIHARDE WAARHEID - MAAR OOK DE OPLOSSING!


Openbaring 20
En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Op het woord "hel" ligt bijna een taboe. Terwijl Holocaust-ontkenning (totaal terecht!!) in veel landen strafbaar is, ligt het ontkennen van de hel in het domein van "vrijheid van meningsuiting".

De mens is een verschrikkelijk wezen geworden, dat niet schuwt voor massamoord, kindermisbruik, dierenmishandeling op grote schaal, manipulaties, leugens en bedrog. Veel mensen worden gedreven door haat en hebzucht. De mens vernielt de aarde. Alleen in Nederland worden ruim 12 miljoen varkens en ruim 100 miljoen kippen op een gruwelijke manier volgestopt met rommel, terwijl ze wachten op een gruwelijke dood, om verwerkt te worden tot "voedsel". Het aantal abortussen in Nederland nadert de 100 per dag, 5 mensen maken iedere dag een eind aan hun leven. Dagelijks worden in Nederland 1,7 miljoen dieren geslacht.

Oerwouden en bossen worden in een recordtempo gekapt, uit winstbejag, wilde dieren worden afgeslacht om de elite van een bontkraagje of sieraad te kunnen voorzien.

Het aantal drugsdoden is gruwelijk hoog. Alleen in Nederland sterven dagelijks 70 mensen, omdat ze zich doodgerookt hebben. De indirecte gevallen tellen we niet eens mee. Het aantal misdrijven is amper bij te houden.

De mens is totaal bankroet. De mens, ooit de kroon op de Schepping, is niets meer dan een afschuwelijk monster. Geen enkele fatsoenlijke rechter spreekt graag een levenslange gevangenisstraf of een doodstraf uit, maar, als er voor het gedrag van de mens een straf uitgesproken moet worden, is slechts de doodstraf rechtvaardig.

Denk niet dat jij "goed" bent. De mens(heid) is collectief schuldig aan de ellende op aarde.

Weet je wat typerend is? De meeste mensen zullen, om zich heen kijkend, ook nog God de schuld geven, of God zelfs ontkennen. De hand in eigen boezem steken is een enorme brug te ver. Immers, "als God zou bestaan, zou Hij dit alles toch tegenhouden?", en, met die totaal abjecte veronderstelling pleiten de meesten zich vrij.

De bittere waarheid is totaal anders!

Ooit was onze aarde een prachtige planeet, waar mens en dier in harmonie met elkaar leefden. Waar mensen met dieren konden spreken, waar haat en dood niet bestonden, waar de mens letterlijk met God wandelde. Ooit was de aarde een prachtige plek, waar planten niet verwelkten, waar oorlog niet bestond, waar alles perfect was. Alles was zeer goed, zegt de Bijbel in Genesis... alles was perfect, tot de mens, in samenwerking met satan, het roer over wilde nemen. We zien nu de vernietigende resultaten; mensen en dieren zijn elkaars vijanden geworden, er is totaal geen harmonie meer. En God? Doet Hij er nog toe? Heeft Hij nog iets te zeggen?

God kan niet anders dan deze ellende veroordelen, en daarom is de hel een totaal rechtvaardige straf! Mensen die niks van God willen weten, zien hun wens in de eeuwigheid in vervulling gaan: een eeuwigheid zonder God, een eeuwigheid vol pijn, verdriet en spijt....

Iedere mens, zonder enige uitzondering, verdient de hel!

Het mag misschien niet meer gezegd worden, maar, de hel is een echte, fysieke plaats, waar mensen eeuwig zullen verblijven. Ontsnappen is onmogelijk. In de hel wordt geen feest gevierd. De Bijbel leert ons dat een ongelovige, rijke, man smeekte om een druppel water, hij smeekte of er iemand zijn broers op aarde kon waarschuwen.

Gelukkig is er ook goed nieuws! De Bijbel leert ons dat God alles zal herstellen! Er zal een nieuwe aarde komen en een nieuwe hemel, net zo perfect als het oorspronkelijke Paradijs. "We" zullen over straten van goud lopen. De heerlijkste gerechten op aarde verbleken bij de vruchten en gerechten die we in de hemel zullen eten. We zullen weer met dieren praten, herenigd worden met veel dierbaren, en zelfs met sommige voormalige huisdieren. We zullen kleuren zien die we niet eens kennen. Het universum zal onze speeltuin zijn, we zullen genieten van de mooiste steden en de prachtigste natuur. We zullen God ontmoeten, we zullen met Jezus eten, en met engelen spreken. We zullen de eeuwigheid nodig hebben om de oneindigheid te ontdekken! We zullen Noach ontmoeten, en Petrus, maar ook Paulus, Abraham en vele andere Bijbelse en hedendaagse geloofshelden! We zullen onze kronen ontvangen, mits we "goede dienstknechten" zijn! Ben jij een "goede dienstknecht"?

Veel gelovigen zien helaas de ernst van de zaak niet meer in, en zwijgen liever, omwille van de "lieve vrede".

Hemel en hel zijn twee uitersten. Ondanks het feit dat ieder mens de hel verdient, gun je niemand de hel. En, God zij dank, is er een uitweg! God is als Mens (Jezus Christus) op aarde gekomen om jouw leven te leven, voor jou te sterven, jouw straf te dragen en voor jou op te staan uit de dood! Enige dat jij moet doen is Gods Aanbod aanvaarden! Geloof jij dat Jezus geleefd heeft? Geloof jij dat de mens(heid) niks meer verdient dan de hel? Geloof jij dat Jezus jouw straf gedragen heeft? Geloof jij dat Hij gekruisigd is, voor jou gestorven is en weer opgestaan is uit de dood? Als jij dat gelooft, en dit aanbod aanvaardt, dan wacht er een prachtige toekomst op jou, waar je nu al van kunt genieten! Je mag natuurlijk God ook afwijzen, en zonder Hem leven, nu en in de eeuwigheid. Niemand zal jou dwingen!

Jij kunt heel eenvoudig jouw eeuwige bestemming zelf bepalen: eeuwige hel, of eeuwige hemel, en nieuwe aarde! Je verdient de hel, maar, de hemel wacht op jou, als jij Gods Aanbod aanvaardt!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook