DE OORZAAK VAN ALLE ANGST


Hebreeën 2
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had - dat is de duivel - teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

We leven in een vreemde absurde wereld. Velen zijn moe, depressief of angstig. Maar, wist je dat je in Christus verlost bent van alle angsten? Je hoeft niet bang te zijn voor een gevaarlijk virus, een ongeluk of een economische crisis. Als jij Jezus als God en Verlosser aanvaard hebt, hoef je niet meer in angst te leven! Er is geen oordeel of straf! In de Bijbel lezen we dat wij door Jezus Christus onze vrijheid hebben gekregen en verlost zijn van de vloek van de wet, omdat Hij (Jezus) een vloek voor ons is geworden (door de kruisiging). In Galaten 3 lezen we immers:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt.

Je bent dus verlost! Weet je wat de oorzaak van alle angst is? De Bijbel leert ons dat het de angst voor de dood is. Waarom zijn gelovigen bang voor de dood als ze vergeven, gerechtvaardigd en verlost zijn? Als men niet gelooft dat alle zonden zijn geoordeeld en vergeven door de dood van Jezus Christus aan het kruis, is het geweten nooit in rust. Het loon van de zonde, de dood, blijft de mens dan onderdrukken en onder slavernij houden. Maar er is goed nieuws! De Bijbel maakt ons duidelijk dat Jezus door Zijn dood de macht van de dood, die de duivel over ons had, gebroken heeft!

In Hebreeën 2 lezen we:

.... en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Het is dus duidelijk dat Jezus ons vrij wil hebben van de angst voor de dood en van elke slavernij! De angst voor de dood leidt tot diverse andere angsten en gebondenheden. Mensen die bang zijn voor de dood, zijn automatisch bang om ziek te worden, dus maken ze zich voortdurend zorgen over hun gezondheid. Elk klein symptoom veroorzaakt angst en zorgt ervoor dat ze naar de dokter rennen. Vaak is de angst voor de dood de wortel van de angst van mensen om te vliegen, auto te rijden of gewoon naar het winkelcentrum te gaan, omdat ze zich voorstellen dat de ergste dingen kunnen gebeuren, zoals een overval, een ongeluk of een besmetting met een virus. Voor sommige mensen is de angst voor de dood zo ernstig dat het hun dagelijks leven totaal verstoort. Het verteert hun gedachten en heeft een negatieve invloed op de beslissingen die ze nemen. Als jij angst hebt, moedigen wij je aan om de tijd te nemen om de waarheid van Hebreeën 2:14-15 goed tot je door te laten dringen. Besef, zonder enige twijfel, dat Jezus, door Zijn dood aan het kruis jou heeft bevrijd van (de) angst voor de dood, en daarmee van elke slavernij of gebondenheid waarin jij je op dit moment bevindt. Hebreeën 2:15 leert ons duidelijk dat op het moment dat de angst voor de dood uit je hart wordt verwijderd, je gebondenheid ook wordt verwijderd. Jezus stierf aan het kruis om jou te bevrijden. Hoe meer je in deze Waarheid leeft, hoe meer je het overvloedige leven zult ervaren dat Hij je kwam geven, zoals Jezus in Johannes 10 belooft:

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook