HOE KONDEN DE DIEREN NA DE ZONDVLOED OVERLEVEN? WAT ATEN ZE?


Genesis 7
En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden.


De zondvloed wordt in de Bijbel (Genesis 6 - Genesis 8) beschreven. Overigens komt de zondvloed niet slechts in de Bijbel voor. In verschillende culturen zijn soortgelijke verhalen bekend, wat er toch op duidt dat er daadwerkelijk een grote vloed, de zondvloed, geweest is!

De zondvloed beschrijft geen lokale vloed, of een grote overstroming. De Bijbel is duidelijk: "En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden" (Genesis 7:19). Critici stellen al snel de vraag: "Waar kwam al dat water vandaan?" (Overigens, diezelfde critici vinden het zeer logisch dat miljarden jaren geleden niks is geexplodeerd (Big Bang theorie), waaruit in miljoenen jaren sterren en planeten ontstonden. Een van die planeten was de aarde, waar het miljoenen jaren regende, om vervolgens spontaan leven voort te brengen, dat evolueerde tot de mens, en hebben geen antwoord op veel gestelde vragen (eerste wet van de thermodynamica en wet van behoud van moment zijn in tegenstrijd met de gangbare theorieën, om slechts twee voorbeelden te geven!). Daarom proberen wij het juiste voorbeeld te geven door kritische vragen wel te beantwoorden!

Terug naar de vraag: Zondvloed. Hoe konden de dieren na de zondvloed overleven? Wat aten ze?

Het antwoord op deze vraag is natuurlijk erg gemakkelijk te geven!

1. Gedurende de vloed zijn er miljoenen, mogelijk miljarden dieren en mensen omgekomen. Deze kadavers dreven in het water en dienden als voeding voor de dieren die de vloed overleefd hebben. "Zijn kadavers na een lange tijd nog eetbaar?" is een gestelde vraag. Ook nu is het antwoord weer eenvoudig! Ten eerste kunnen aaseters oude kadavers gedurende een lange tijd eten. En in de tweede plaats, nog belangrijker, al het leven is tijdens de vloed omgekomen. Dat houdt niet in dat dat op de eerste dag gebeurde! M.a.w. een deel van de gestorven dieren was slechts een korte tijd dood!

2. Er was vis genoeg. Noach kon samen met zijn familie gaan vissen.

3. In de zee treffen we diverse andere voedingsbronnen aan, zoals zeewier, scheldieren, eetbare algen en zeezout.

4. Ook insekten zijn eetbaar.

5. Na een overstroming is land zeer vruchtbaar. In een korte tijd zullen diverse gewassen groeien.

6. Vogels leggen eieren. Een deel daarvan diende als consumptie. Een relatief kleine hoeveelheid, maar in de optelsom voor het geheel nemen we het toch mee!

Vind je de Bijbelse zondvloed een sprookje? Geloof je niet in de Bijbel, laat staan in de zondvloed? Vind je het aannemelijker dat de mens ontstaan is uit één of ander macromolecuul doordat water op een steen drupte (ofwel we zijn van een steen afkomstig)? Vind je het veel waarschijnlijker dat miljarden jaren geleden niks ontplofte en dat uit dit niks een oneindig zware punt spontaan ging ronddraaien, zich niks aantrok van de wet van behoud van moment en de eerste wet van de thermodynamica negeerde, om uiteindelijk te evolueren tot sterrenstelsels en planeten? Mail ons dan de harde bewijzen voor dit onwaarschijnlijke sprookje, en mail ons tevens de harde bewijzen tegen de Bijbelse zondvloed!

De Ark van Noach en de zondvloed worden in de Bijbel beschreven.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook